Předmět: Odborný jazyk anglický 1

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Odborný jazyk anglický 1
Kód předmětu KCJ/AZ1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Drozdová Edita, Mgr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1) Introduction to Medical English, tutorial content, study materials including e-learning environment; study requirements 2) The Hospital Team 3) The Nursing 4) In and Round the Hospital 5) Hospital Admissions 6) The Human Body 7) Communication with Patients 8) Accidents and Emergencies, Shock 9) CPR, First Aid

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytuje prohloubení komunikačních dovedností v oblasti obecné angličtiny a úvod do odborného anglického jazyka pro medicínské účely. Současně pomáhá utřídit a rozšířit znalost gramatických jevů specifických pro odborný jazyk. Předmět je zaměřen na vyrovnání heterogenních vstupních dovedností studentů a vytvoření předpokladů pro další rozvoj obecných i odborných komunikativních kompetencí. Zaměřuje se především na nácvik a rozvoj jazykových dovedností (čtení, psaní, poslech a mluvení, s důrazem na gramatiku a slovní zásobu včetně medicínské terminologie). Kurz probíhá formou dosazovacích, transformačních či překladových cvičení z vybrané učebnice anglického jazyka, s významnou podporou e-learningového prostředí s odbornými texty a autentickými audio-vizuální materiály. Cílem předmětu je vybavit studenty kompetencemi v oblasti odborného jazyka na úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce (SERR).

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • BAUMRUKOVÁ Irena. English in nursing: case studies. Tigris. Holešov, 2017. ISBN 978-80-7490-165-2.
  • BAUMRUKOVÁ Irena. English in nursing. H.R.G. Litomyšl, 2018. ISBN 978-80-9072-050-3.
  • TOPILOVÁ Věra. Medical English = Angličtina pro zdravotníky. Tobiáš. Havlíčkův Brod, 2012. ISBN 978-80-7311-001-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr