Předmět: Czech Language

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Czech Language
Kód předmětu KCJ/CREK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Angličtina
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hastrdlová Šárka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
témata: základní poučení o jazyce, fonetika, slovosled Seznamování, Představování, Orientace ve městě, Jídlo a pití, Moje rodina

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Kontaktní výuka - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem výuky ČJ je vybavit zahraniční studenty základními komunikačními kompetencemi v občanském životě. Výuka je zaměřena na nezbytné základní minimum ve vybraných komunikačních situacích.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

- aktivní účast na seminářích - schopnost elementární konverzace na uvedená témata
Doporučená literatura
  • Helena Remediosová. Do you want to speak Czech. Liberec, 2011. ISBN 978-80-86727-21-9.
  • Holá, Lída, Bořilová, Pavla. Čeština Expres 1. Akropolis, 2015. ISBN 978-80-7470-081-1.
  • Jana Hejtmánková. Czech for English Speakers. Brno, 2010. ISBN 978-80-251-2238-9.
  • Lída Holá, Pavla Bořilová. Čeština expres 1. Akropolis, 2015. ISBN 978-80-7470-081-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr