Předmět: Jazyk II - Francouzština 2

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Francouzština 2
Kód předmětu KCJ/F2BH
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Boyon Jerome, Mgr.
Obsah předmětu
Témata: Donner son avis -Plusieurs régions de France -Différentsunivers sociaux -La vie administrative et régionale -Probl?mes économiques et écologiques -Traditions et modernité.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá jazykové dovednosti na rozvinuté úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Student získá jazykové dovednosti na rozvinuté úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Zápočet: Absolvování testů vprůběhu studia, vypracování požadovaných prezentací, průběžné plnění podmínek zápočtů dle požadavků vyučujících, vypracování závěrečné seminární práce. Zkouška: Písemná a ústní část závěrečné zkoušky.
Doporučená literatura
  • DOMINIQUE, P., J. GIRARDET a M. VERDELHAN. Le Nouveau sans fronti?res 1. Cahierd?exercices. CLE International/SEJER. Paris, 2004. ISBN 2.09.033453.6.
  • DOMINIQUE, P., J. GIRARDET a M. VERDELHAN. Le Nouveau sans fronti?res 1. CLE International/SEJER. Paris, 2004. ISBN 2.09.033449.5.
  • DOMINIQUE, P., J. GIRARDET a M. VERDELHAN. Le Nouveau sans fronti?res 2. Cahier d?exercices. CLE International/SEJER. P, 2004. ISBN 2.09.033462.4.
  • DOMINIQUE, P., J. GIRARDET a M. VERDELHAN. Le Nouveau sans fronti?res 2. CLE International/SEJER. Paris, 2006. ISBN 2090334606.
  • GREGOIRE, M. a O. THIEVENAZ. Grammaire progressive du français. CLE International. Paris, 2003. ISBN 978-2-0903-3848-5.
  • MACAGNO, M. O.S. Faire des affaires en français. Hachette livre. Vanves, 2000. ISBN 2.01.155081.5.
  • ROBERT, J.M. Grammaire du français langue étrang?re. Ellipses. Paris, 2008. ISBN 978-2-7298-3773-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr