Předmět: Němčina s certifikátem I

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Němčina s certifikátem I
Kód předmětu KCJ/NE1B
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vlčková Irena, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jazyková kompetence "čtení sporozuměním".Studenti se seznamují srůznými technikami čtení -kurzorické, selektivní, totální. Jsou probírány aktuální odborné texty zmédií, interní podnikové texty -protokoly, výkazy, zprávy, reprodukce čteného textu. Student se naučí pochopit obsahové souvislosti rozsáhlejších a gramaticky i lexikálně obtížnějších autentických textů sabstraktním nebo odborným obsahem.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem cvičení je příprava na mezinárodní certifikáty odborného německého jazyka (úroveň B2 SERR) -Goethe-Test Pro (Deutsch für den Beruf), telc Sprachenzertifikat für den Beruf. Student získá komunikační i písemné kompetence vběžných pracovních situacích, rozumí jednodušším odborným textům, dokáže napsat standardní obchodní dopis.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

účast na cvičeních, absolvování testů v průběhu studia, vypracování prezentací a seminární práce středně poklročilá znalost německého jazyka
Doporučená literatura
 • Deutsch perfekt. Spotlight-Verlag. München.
 • ttp://www.goethe.de/wis/med/lks/deindex.htm, http://dw.deURL předmětu: http://daf.tul.cz.
 • DIENST, L., R. KOLL a B. RABOFSKI. Training Deutsch für den Beruf. Hueber. München, 2002. ISBN 3-19-007298-1.
 • EISMANN, V. Erfolgreich am Telefon. Cornelsen Verlag. Berlin, 2006. ISBN 3-06-020265-2.
 • EISMANN, V. Erfolgreich bei Präsentationen. Cornelsen Verlag. Berlin, 2006. ISBN 3-06-020263-8.
 • EISMANN, V. Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Cornelsen Verlag. Berlin, 2010. ISBN 978-3-06-020325-3.
 • EISMANN, V. Erfolgreich in Verhandlungen. Cornelsen Verlag. Berlin, 2006. ISBN 3-06-020262-1.
 • HÖFFGEN, A. Deutsch lernen für den Beruf. 3. vyd.. Hueber. München, 2004. ISBN 19-007245-0.
 • SACHS, H. Deutsche Handelskorrespondenz. Hueber. Praha, 2009. ISBN 978-3-19-001662-4.
 • SCHMITZ, W. a H. STRICKER. Materialien fürWirtschaftsdeutsch. Gothe-Institut München. München, 2002. ISBN 3-93020-24-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní