Předmět: Jazyk II - Španělština 3

» Seznam fakult » EF » KCJ
Název předmětu Jazyk II - Španělština 3
Kód předmětu KCJ/S2CH
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Ramírez Enrique, M.Sc.
Obsah předmětu
témata: rozkazovací způsob záporný, subjuntiv přítomný, předbudoucí čas, subjuntiv předpřítomný, telefonování, nákupy, podávání informací, reálie španělsky mluvících zemí, organizační struktura obchodních společností, manažerské činnosti

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá jazykové dovednosti na zcela rozvinuté úrovni A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Student získá jazykové dovednosti na rozvinuté úrovni A1/podprahové úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.
Předpoklady
Student získal požadované jazykové dovednosti předchozího semestru podle úrovně Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test, Systematické pozorování studenta

Zápočet: - absolvování testů vprůběhu studia - vypracování požadovaných prezentac - průběžné plnění podmínek zápočtů dle požadavků vyučujících - vypracování závěrečné seminární práce. Zkouška: - písemná a ústní část závěrečné zkoušky.
Doporučená literatura
  • www.cervantes.es.
  • www.rae.es.
  • CASTRO. F., et al. Nuevo Ven. 1. vyd. Edelsa. Madrid, 2013. ISBN 978-84-7711-832-9.
  • CASTRO, F., et al. Nuevo Ven. 2. vyd.. Edelsa. Madrid, 2013. ISBN 978-84-7711-861-9.
  • CASTRO, F. USO intermedio. 16. vyd.. Edelsa. Madrid, 2008. ISBN 978-84-7711-134-4.
  • PAREJA, M.J. Temas de Empresa. Edinumen. Madrid, 2005. ISBN 84-95986-69-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr