Course: Bachelor´s Thesis II

» List of faculties » EF » KEK
Course title Bachelor´s Thesis II
Course code KEK/B2MV
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 4
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory-optional
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D.
 • Brandová Blanka, Ing. Ph.D.
 • Sojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D.
 • Nedomlelová Iva, Ing. Ph.D.
 • Šimanová Jana, Ing. Ph.D.
 • Blaschke Kotíková Sylvie, Ing. Ph.D.
 • Skála Marek, Ing. Mgr. Ph.D.
 • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Course content
Seminars (topics): 1. Principles of writing an expert text. 2. Methodological guidance of a student for writing the bachelor thesis. 3. Citation Ethics. 4. Preparation of the defense and presentation of the bachelor thesis. 5. Bachelor thesis submission.

Learning activities and teaching methods
Self-study (text study, reading, problematic tasks, practical tasks, experiments, research, written assignments)
 • Final processing work - 14 hours per semester
Learning outcomes
During individual consultations with their supervisors, the students verify the correct procedure in the bachelor thesis preparation so that the latest expert knowledge is included and used in the work. It must also conform to prescribed standards and meet formal requirements. At the same time, the students prepare for the defense of the bachelor thesis (presentation of the thesis within the given department).
Students obtain knowledge in given course in accordance with requirements and course programme. Bachelor work creation.
Prerequisites
Prerequisity: Bachelor´s Thesis I

Assessment methods and criteria
Student's performance analysis

Credit: Active cooperation with the supervisor and consultant. Preparation of a bachelor thesis time schedule including the preparation of a PowerPoint presentation. Presentation of the bachelor thesis within the department.
Recommended literature
 • ČSN ISO 5966. Dokumentace - formální úprava vědeckých a technických zpráv. Praha: Český normalizační institut. 1995..
 • ČSN ISO 690: Bibliografické citace - obsah, forma a struktura. Praha: Český normalizační institut. 1996..
 • ČSN ISO 690-2: Bibliografické citace - Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části. Praha: Český normalizační institut. 2000..
 • ČSN 01 6910. Úprava písemností psaných strojem nebo zpracovaných textovými editory. Praha: Český normalizační institut. 1997..
 • Databáze univerzitní knihovny..
 • SMĚRNICE DĚKANA č. 3/2017. Závěrečné (diplomové či bakalářské) práce na Ekonomické fakultě TU v Liberci. Liberec: Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2017..
 • SYNEK, M., SEDLÁČKOVÁ, H. a VÁVROVÁ H. Jak psát diplomové a jiné práce. Praha: VŠE, 2002. ISBN 80-245-0309-3.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester