Předmět: Multimediální technologie

» Seznam fakult » EF » KIN
Název předmětu Multimediální technologie
Kód předmětu KIN/MMT
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Weinlich Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Rastrová grafika - shrnutí, opakování, teoretické aspekty a jejich vliv na praktické využití. 2. Vektorová grafika - shrnutí, opakování, teoretické aspekty a jejich vliv na praktické využití. 3. Porovnání a kombinace rastrových a vektorových formátů, praktické příklady a ekonomické zhodnocení. 4. Animace - principy, techniky, praktické využití, interaktivita. 5. Zvuk - charakteristika, formáty, historický vývoj. 6. Zvuk - akviziční a prezentační technika, editace. 7. Zvuk - DAW editory, postprodukční a FX postupy. 8. 3D grafika - společné vlastnosti s rastrovou a vektorovou grafikou, teoretické základy. 9. 3D animace - srovnání s 2D animací, specifika výstupu 3D grafiky, realtime výstup a rendering. 10. Digitální video - principy, formáty, historický vývoj. 11. Digitální video - akviziční technika, akviziční technika, parametry a příslušenství. 12. Digitální video - prezentační technika, editace. 13. Digitální video - editace, postprodukce a archivace. 14. Multimédia - kombinace médií a optimalizace pro různá prostředí, hypermédia. Semináře (témata): 1. Rastrová grafika - opakování poznatků, pokročilé úpravy, pokročilé kreativní nástroje, optimalizace formátů. 2. Vektorová grafika a její využití v závislosti na charakteristikách prostředí. 3. Efektivní kombinace vektorových a rastrových grafických formátů, cvičný projekt. 4. 3D grafika - základní modelovací techniky, primitivy, nastavení pracovního prostředí. pokočilé techniky, textury, nastavení výstupních parametrů, rendering. 5. Zvuk - akviziční technika, porovnání editace a přímé tvorby zvuku, nahrávací řetězec, FX, postprodukce, mastering, cvičný projekt. 6. Digitální video - zdroje, prezentační technika, softwarové vybavení, základní editace. 7. Digitální video - kombinace médií, pokročilé efekty a kreativní nástroje, akviziční technika, parametry a příslušenství, cvičný projekt.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů získané v bakalářském kurzu Základy multimédií především v problematice akvizice, zpracování a prezentace videa, zvuku a grafiky. Zmíněny jsou teoretické základy fungování multimediálních technologií, ale i finanční náročnost tvorby a využití multimédií v komerční praxi. Studenti získají i praktické dovednosti pro zpracování rastrové i vektorové grafiky, digitálního zvuku a videa, ovládání akviziční a prezentační techniky.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Základní počítačová gramotnost

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Zápočet: příprava cvičných projektů na zpracování grafiky, videa a zvuku. Zkouška: písemná a ústní část ověřující teoretické znalosti.
Doporučená literatura
  • FAULKNER, A. a C. CHAVEZ. Adobe Photoshop CC: oficiální výukový kurz.. Brno: Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4741-2.
  • HARRINGTON, R. Video s DSLR: od momentek k nádherným snímkům. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3796-3.
  • JAGO, M., S. STEWART, E. ZEMPOL a A. J. SPORKA. Adobe Premiere Pro CC: 2015 release. Praha: Slovart, 2014. ISBN 978-013-4309-989.
  • KŘÍŽ, J. Mistrovství v 3ds Max: [kompletní průvodce profesionálního grafika].. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2464-2.
  • RUMSEY, F., S. STEWART, E. ZEMPOL a A. J. SPORKA. Sound and Recording: Applications and Theory. Brno: Zoner Press, 2012. ISBN 978-0-415-84340-9.
  • SAMARA, T. Základy grafického designu: vizuální elementy, techniky a strategie pro grafiky.. Praha: Slovart, 2013. ISBN 978-80-7391-698-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr