Předmět: Počítačová bezpečnost a ochrana dat

» Seznam fakult » EF » KIN
Název předmětu Počítačová bezpečnost a ochrana dat
Kód předmětu KIN/PB
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Podaras Athanasios, Ing. Ph.D.
 • Dostál Michal, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Proč, jak, co a proti čemu/komu zabezpečovat; statické a dynamické metody zabezpečení. 2. Ochrana uložených dat - fyzické oddělení od okolí, archivace médií, metody obnovy poškozených dat (poškození nosiče, poškození struktury dat). 3. Ochrana přijímaných/odesílaných dat - firewally, tunely. 4. Šifrování, matematické základy kryptografie, symetrická šifra, asymetrická šifra, hash, elektronický podpis. 5. Secure socket layer, certifikáty, certifikační autority. 6. IP tunneling, IP forwarding, virtuální sítě. 7. Bezpečné přihlášení - ssh, sftp, scp, kerberos a lístkové služby obecně (zabezpečení přenosu třetí stranou). 8. Antivirová ochrana - klasifikace virů, metody obrany. 9. Typické metody průniků do uzavřených systémů, obtěžující útoky (denial of service, spamming, hammering). 10. Zabezpečení sdílených datových prostorů. Semináře (témata): 1. Seznámení s víceuživatelským systémem SALIX-Linux, základní pravidla pro práci v UNIXu. Aplikace metod obnovy poškozených dat - samoopravné kódy, redundantní součty. 2. Vytvoření jednoduché virtuální sítě v rámci učebny, nastavování virtuálních sítových rozhraní. 3. Aplikace hashovacích metod v praxi - generování certifikátů, elektronických podpisů. 4. Centrální správa autentizace - LDAP, Kerberos, SASL. Vytvoření bezpečného sdíleného datového prostoru. 5. Prezentace semestrálních projektů.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty se základními problémy logického i fyzického zabezpečení dat, a to jak uložených v depozitářích, tak přenášených v sítích. Studenti budou dále seznámeni s nejnovějšími trendy a technologiemi v oblasti zabezpečení dat. Semináře se zaměřují na praktickou aplikaci přednášeného teoretické problematiky.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Zápočet: Úspěšná prezentace semestrální projektů. Zkouška: Složení ústní zkoušky v rozsahu probírané látky.
Doporučená literatura
 • AUMASSON, J. - P. a M. D. GREEN. Serious cryptography: a practical introduction to modern encryption.. San Francisco: No Starch Press, 2017. ISBN 978-1-59327-826-7.
 • DAIMI, K. Computer and network security essentials. New York: Springer Science Business Media, 2017. ISBN 978-3319584232.
 • DOSTÁLEK, L. a kol. Velký průvodce protokoly TCP/IP: Bezpečnost. Brno: Computer Press, 2006.
 • LOCKHART, A. Network Security Hacks 100 Industrial-Strength Tips & Tools.. Sebastopol: O' Reilly Media, 2004. ISBN 0-596-00643-8.
 • NORTHCUTT, S. Bezpečnost počítačových sítí.. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-0697-7.
 • STALLINGS, W. Cryptography and network security: principles and practice. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0134444284.
 • STALLINGS, W. Network security essentials: applications and standards.. Boston: Pearson, 2017. ISBN 978-0134527338.
 • THOMAS, T. M. Network Security First-Step.. Indianapolis: Cisco Press, 2011. ISBN 978-1-58720-411-1.
 • TOXEN, B. Bezpečnost v Linuxu. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 80-7226-716-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr