Předmět: Předdiplomní praxe I

» Seznam fakult » EF » KIN
Název předmětu Předdiplomní praxe I
Kód předmětu KIN/PDP1
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Studenti vykonávají praxi na pozicích souvisejících s vývojem, správou a provozováním výpočetních nebo informačních systémů. Mohou rovněž působit jako analytici a návrháři výpočetních a informačních systémů, programátoři a vývojáři aplikací či počítačových her. Díky znalostem z oblasti managementu také nacházejí uplatnění v týmu business analytiků a ve všech oblastech informatiky počínaje vývojovou prací v průmyslu, v provozu, údržbě, prodeji, servisu počítačových a informačních systémů, dále jako pracovníci datových center podniků, organizací, nebo institucí ve veřejné správě.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými trendy a problémy v konkrétních organizacích prostřednictvím čtyřtýdenní pracovní stáže. Pracovní stáž je realizována ve firemním prostředí s vazbou na zpracovávanou problematiku diplomové práce. Studenti v rámci této praxe zpravidla vykonávají pozice vyžadující: - analyzovat a navrhovat optimální koncepce informačních systémů s ohledem na uživatele systému (UX design a agilní přístupy), - efektivně využívat znalosti spojené se získáváním a zpracováním informací, - analyzovat a řídit organizaci na základě systémových přístupů, - vytvářet optimalizované weby, databáze a multimediální aplikace, - využívat informační technologie v e-commerce a online marketingu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Zápočet: Absolvování pracovní stáže a odevzdání písemné zprávy v předepsaném rozsahu a struktuře.
Doporučená literatura
  • Směrnice děkana: Předdiplomní praxe studijního programu Systémové inženýrství a informatika..
  • ADAMOVÁ, L., L. REJF a B. STIEBEROVÁ. Komunikace a jednání s lidmi v praxi. Praha, ČVUT, 2016. ISBN 978-80- 01-0.
  • ARMSTRONG, M. a S. TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a postupy. Praha, Grada, 2015. ISBN 978-80- 247-5258-.
  • Borg. . Umění přesvědčivé komunikace: jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých. 3. vyd.. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80- 247-4821-.
  • Doucek, P., Oškrdal, V. Praktické řízení ICT projektů. Praha, 2015. ISBN 9788024520735.
  • Fiala, P. Řízení projektů. VŠE, Praha, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr