Předmět: Programování mobilních aplikací

» Seznam fakult » EF » KIN
Název předmětu Programování mobilních aplikací
Kód předmětu KIN/PMA
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Weinlich Petr, Ing. Ph.D.
  • Žižka Tomáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Úvod do problematiky vývoje mobilních aplikací. 2. Aktuální trendy vývoje mobilních aplikací. 3. Metodologie vývoje mobilních aplikací. 4. Technologie pro vývoj mobilních aplikací. 5. Bezpečnost mobilních aplikací. 6. Specifika vývoje mobilních aplikací pro platformu Android. 7. Architektura a SDK platformy Android. 8. Specifika vývoj mobilních aplikací pro platformu iOS. 9. Architektura a SDK platformy iOS. 10. Specifika vývoje mobilních aplikací pro platformu Windows. 11. Vývoj mobilních aplikací pomocí .NET - platforma .NET a C#. 12. Java pro mobilní aplikace. 13. Vývoj mobilních aplikací pomocí C++. 14. Vývoj mobilních aplikací pomocí webových technologií (HTML, CSS, JavaScript). Semináře (témata): 1. Zadání semestrálního projektu. 2. Softwarové nástroje pro vývoj mobilních aplikací. 3. Návrh základních prvků uživatelského rozhraní. 4. Ovládání aplikace a životní cyklus aplikace. 5. Návrh architektury aplikace umožňující sdílení kódu. 6. Práce s datovým subsystémem mobilního zařízení. 7. Použití hardwarových prostředků mobilního zařízení. 8. Komunikace a bezdrátové sítě. 9. Notifikační funkce mobilního zařízení. 10. Běh aplikace na pozadí. 11. Práce se senzory a polohou mobilního zařízení. 12. Testování navržených mobilních aplikací. 13. Možnosti exportu, publikace a distribuce finálních produktů. 14. Prezentace semestrálních projektů.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní přehled o problematice vývoje mobilních aplikací napříč aktuálně používanými platformami (iOS, Android, Windows). Studenti se seznámí s architekturami nejpoužívanějších mobilních operačních systémů a s konkrétními technologiemi, které se při vývoji mobilních aplikací používají. Náplní seminářů je praktická aplikace - studenti samostatně navrhnou a vytvoří vlastní mobilní aplikaci pro zvolenou platformu.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Zápočet: aktivní účast na seminářích, vypracování semestrálního projektu. Zkouška: kombinovaná (ústní, písemná a praktická) zkouška - ověřovány jsou teoretické znalosti ale i praktické dovednosti.
Doporučená literatura
  • CASTLEDINE, E., M. EFTOS a M. WHEELER. Vytváříme mobilní web a aplikace pro chytré telefony a tablety. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3763-5.
  • GRIFFITH, Ch. W. Mobile App Aevelopment with Ionic 2: Cross-Platform Apps with Ionic, Angular, and Cordova. Boston: OReilly Media, 2017. ISBN 978-149-1937-78-5.
  • KEUR, Ch. a A. HILLEGASS. IOS programming: the Big Nerd Ranch guide. 6th ed. Atlanta: Big Nerd Ranch, 2016. ISBN 978-013-468-233-4.
  • LACKO, Ľ. Mistrovství - Android. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-2514-875-4.
  • LACKO, Ľ. Vývoj aplikací pro Android. Brno: Computer Press, 2015. ISBN 978-80-251-4347-6.
  • VÁVRŮ, J. a M. UJBÁNYAI. Programujeme pro Android. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 2013. ISBN 978-80-2474-863-4.
  • VÁVRŮ, J. jQuery Mobile. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-2513-811-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr