Předmět: Trendy informačních technologií

» Seznam fakult » EF » KIN
Název předmětu Trendy informačních technologií
Kód předmětu KIN/TIT
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
 • Kubát David, Ing. Ph.D., Ing.Paed.IGIP
Obsah předmětu
1. Počítače a počítačové systémy - základní struktura, klasifikace, kompatibilita. 2. Stav a trendy technologie mikroprocesorů. 3. Polovodičové paměti. 4. Velkokapacitní externí a interní paměti. 5. Typická a inovativní vstupní a výstupní zařízení počítačů. 6. Komunikační interface vnějších zařízení. 7. Zobrazovací jednotky a grafické karty. 8. Systémové programové vybavení. 9. Mobilní zařízení a vybrané aplikace. 10. Pokročilé multimediální prostředky a technologie. 11. Inovativní technologie pro pořizování a prezentaci multimediálních dat, virtuální realita. 12. Systémy určení polohy a jejich aplikace v informačních technologiích. 13. Technologie kybernetické bezpečnosti (kybernetické hrozby a útoky, antivirová ochrana). 14. Autonomní systémy.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti o technických prostředcích, klasifikaci, charakteristikách a trendech rozvoje informačních systémů. A zároveň předmět vybuduje teoretické předpoklady pro porovnávání a hodnocení technologických prostředků IT a jejich aplikování na základě zadaných kritérií.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Zkouška: písemná a ústní část, prezentace zadaného tématu během semestru.
Doporučená literatura
 • BRUCKNER, T. Tvorba informačních systémů: principy, metodiky, architektury. Praha, Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • DOUCEK, P., et al. Informační management v informační společnosti. Praha, Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-097-3.
 • JITENDRA, R. R. a A. K. GOPAL. Mobile Intelligent Autonomous Systems. New York, CRC Press, 2017. ISBN 978-1-4398-6300-8.
 • KIM, D. a M. G. SOLOMON. Fundamentals of Information Systems Security. Burlington, Jones & Bartlett Learning, 2016. ISBN 978-128-411-646-5.
 • LAUDON, K. C. a J. P. LAUDON. Management Information Systems: Managing the Digital Firm. New York, Pearson Prentice Hall, 2018. ISBN 978-013-463-971-0.
 • MATTORD, H. a M. E. WHITMAN. Management Of Information Security. Massachusetts, Cengage Learning, 2014. ISBN 978147371299.
 • MEYERS, M. a S. JERNIGAN. Osobní počítač: názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Brno, Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0834-1.
 • MYŠKA, K. a M. MUNZAR. Základní hardware a software, operační systém: kompletní příručka jazyka. Hradec Králové, Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-456-4.
 • ONDRÁK, V., P. SEDLÁK a V. MAZÁLEK. Problematika ISMS v manažerské informatice. Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2013. ISBN 978-80-720-4872-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr