Předmět: Hospodářská geografie

» Seznam fakult » EF » KPE
Název předmětu Hospodářská geografie
Kód předmětu KPE/HG
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s charakteristikami hospodářské geografie, s vazbami na ostatní ekonomické disciplíny i s možnostmi při rozmístění a lokalizaci hospodářských aktivit. Zdůraznit hlavní trendy v globalizaci světových problémů a význam integračních tendencí a uskupení ve světovém hospodářství.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr