Předmět: Státní závěrečná zkouška

» Seznam fakult » EF » KPE
Název předmětu Státní závěrečná zkouška
Kód předmětu KPE/MVSZ
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Státní závěrečná zkouška ukončuje bakalářské studium. Skládá se z obhajoby bakalářské práce a z odborné ústní zkoušky, oboje probíhá před komisí. Komise prověří a zhodnotí znalosti studenta z předem stanovených odborných předmětů a jejich tématických okruhů a zároveň zhodnotí průběh obhajoby a kvalitu předkládané práce.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Státní závěrečná zkouška ukončuje bakalářské studium. Skládá se z obhajoby bakalářské práce pokud je ve studijním programu předepsána a z odborné ústní zkoušky, oboje probíhá před komisí. Komise prověří a zhodnotí znalosti studenta z předem stanovených odborných předmětů a jejich tématických okruhů a zároveň zhodnotí průběh obhajoby a kvalitu předkládané práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Úspěšné vykonání Státní bakalářské zkoušky z Podnikové ekonomiky.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr