Předmět: Počítačová typografie

» Seznam fakult » EF » NTI
Název předmětu Počítačová typografie
Kód předmětu NTI/PT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Základní pojmy, klasifikace písem. 2. Vlastnosti písma, volba písma. 3. Estetické základy sazby - blízkost, zarovnání, opakování, kontrast. 4. Pravidla české sazby. 5. Struktura dokumentu a knihy. 6. Sázecí algoritmy - program TeX. 7. Mřížka a uspořádání sazby. Semináře (témata): 1. Typografický software, TeX, LaTeX. 2. Práce s písmem, prostředí, seznamy. 3. Třídy a balíky, členění textu. 4. Tabulky. 5. Seznam literatury, rejstřík. 6. Matematické vzorce. 7. Definice příkazů a prostředí.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s počítačovou typografií a se základními typografickými pravidly. Pozornost je věnována zejména praktické sazbě dokumentů v systému LaTeX
Studenti se seznámí s principy a základními pravidly sazby. Své znalosti si procvičí v typografickém programu LaTeX.
Předpoklady
Základní obsluha počítače

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • M. Goossens, F. Mittelbach, A. Smarin:. The LaTeX companion.. Addison-Wesley, 1994.
  • M. Goossens, S. Rahtz, F. Mittelbach:. The LaTeX graphics companion.. Addison-Wesley, 1997.
  • P. Olšák:. TeXbook naruby.. Konvoj, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr