Předmět: Pokročilé webové aplikace

» Seznam fakult » EF » NTI
Název předmětu Pokročilé webové aplikace
Kód předmětu NTI/PWAP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vraný Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky (témata): 1. Webové služby a jejich rozhraní - REST API a další. 2. Protokol HTTP2 - principy, změny, význam pro aplikace. 3. JavaScript - klíčové principy programování v JavaScriptu. Event loop. 4. JavaScript - kontext a uzávěra, rozsah platnosti proměnných. Prototypová dedičnost, instance funkcí, IIFE, modul, asynchronní modul. 5. HTML5 - persistentní ukládání dat v HTML5 aplikacích (webstorage, indexedDB, application cache). 6. HTML5 - podpora mobilních zařízení - touch a multitouch. 7. JavaScript - asynchronní komunikace se serverem - Promises, WebSocket, AJAX. 8. NodeJS - základy použití JavaScriptu na serveru, modulární koncepce aplikace. 9. Škálovatelné www aplikace I - architektury a principy. 10. Škálovatelné www aplikace II - nástroje, cloud platformy Semináře: Tvorba aplikace (semestrální projekt) na základě znalostí přednášené problematiky, konzultace, revize kódu. 1. JavaScript - instance funkcí. 2. HTML5 - import a export dat 3. HTML5 - 2D, 3D grafika a animace. Elementy canvas a svg. 4. Zapouzdření HTML5 aplikace pro mobilní platformy. 5. JavaScript - aplikační moduly. 6. JavaScript - metodiky TDD a BDD a další nástroje pro podporu programování. 7. JavaScript - významné klientské frameworky a knihovny. 8. NodeJS - ukládání dat - MongoDB, Redis a další. 9. Konzultace a revize kódu 10. Prezentace semestrálních projektů

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 44 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s pokročilými tématy vývoje webových aplikací. Hlavní část předmětu je věnována vývoji aplikací v jazyce JavaScript a HTML5 a to jak na straně klienta, tak serveru. Dále jsou představeny škálovatelné aplikace, webové služby a API, testováním www aplikací.
Student získá znalosti a dovednosti ve vývoji moderních webových aplikací v jazyce JavaScript.
Předpoklady
Znalost HTML, CSS a programování serverových webových aplikací v jazyce PHP či Python.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška

Podmínkou zápočtu je samostatné vypracování semestrální práce. Zkouška je ústní.
Doporučená literatura
  • CROCKFORD, Douglas. JavaScript: the good parts. 1st ed.. O´Reilly, 2008. ISBN 978-0-596-51774-8.
  • OSMANI, Addy. Learning JavaScript design patterns. 1st ed.. O'Reilly Media, 2012. ISBN 14-493-3181-5.
  • WANDSCHNEIDER, Marc. Learning Node.js: a hands-on guide to building Web applications in JavaScript.. Addison-Wesley learning series. ISBN 0321910575.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr