Předmět: Číslicová technika

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Číslicová technika
Kód předmětu ITE/CIT-L
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novák Ondřej, prof. Ing. CSc.
  • Rozkovec Martin, Ing. Ph.D.
  • Jeníček Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Signály a hradla 2) Booleova algebra 3) Minimalizace log. výrazů 4) Realizace kombinačních obvodů 5) Klopné obvody (RS, JK, D, T) 6) Návrh sekvenčních log. systémů 7) Čítače a paměti 8) Specializované obvody a automaty 9) Zákaznické obvody 10) Mikroprocesory. Základní části a funkce mikroprocesoru. Přehled nejvýznamnějších mikroprocesorových rodin. Obvody pro výstavbu mikropočítačových systémů. Paměťové systémy 11) Programové ovládání mikroprocesorů. Instrukční kódy a programování v jazyce symbolických adres. Interfacing 12) Charakteristiky číslicových obvodů 13) Obvodové vlastnosti různých technologií 14) konzultace Cvičení 1. Číselné soustavy a aritmetické operace v nich (seminář) 2. Kombinační obvody (optimalizace návrhu - seminář) 3. Seznámení s návrhovým prostředím Xilinx Project Navigator 4. Realizace kombinačních obvodů pomocí hradel multiplexorů a dekodérů 5. Klopné obvody - RS, D, JK 6. Návrh synchronních sekvenčních obvodů - seminář 7. Návrh a realizace automatu pomocí Xilinx Project Navigatoru 8. Aritmetické obvody: sčítačka, násobička 9. Realizace kombinačních obvodů - využití CPLD 10. Realizace automatů - využití CPLD 11. Práce na samostatné úloze (CPLD) 12. Metody řešení automatů pomocí procesorů 13. Práce na samostatné úloze - využití procesoru 14. Zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do problematiky základních logických obvodů a číslicové techniky. Studenti se seznámí s metodikou návrhu logických funkcí a konečných automatů. Teoretické poznatky budou ověřovány experimenty se standardními a programovatelnými integrovanými obvody. Studenti se dále naučí využívat mikroprocesorů pro řízení různých experimentálních úloh.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Předpokládá se znalost látky z předmětu Číslicové počítače.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet bude udělen studentům, kteří úspěšně splní všechny vyžadované samostatné projekty. Zkouška je písemná, požaduje se znalost odpřednášené látky a řešení příkladů ze cvičení a seminářů
Doporučená literatura
  • Jáneš , Douša. Logické systémy, skriptum FEL ČVUT, 1995.
  • Kubátová, Blažek. Logické systémy - cvičení, skriptum FEL ČVUT, 1996.
  • Novák, Nouza, Doležal, Kolář, Plíva. Elektronika. skriptum TUL, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní