Předmět: Číslicová technika

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Číslicová technika
Kód předmětu ITE/CITE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rozkovec Martin, Ing. Ph.D.
  • Jeníček Jiří, Ing. Ph.D.
  • Novák Ondřej, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Předmět je úvodem do problematiky základních logických obvodů a číslicové techniky. Studenti se seznámí s metodikou návrhu logických funkcí a konečných automatů. Teoretické poznatky budou ověřovány experimenty se standardními a programovatelnými integrovanými obvody. Studenti se dále naučí využívat mikroprocesorů pro řízení různých experimentálních úloh. Témata přednášek a cvičení: 1. Logické systémy 2. Minimalizace log. výrazů 3. Realizace číslicových systémů 4. Standardní kombinační obvody 5. Klopné obvody (RS, JK, D, T) 6. Návrh sekvenčních log. systémů 7. Jazyky popisující hardware, návrhové prostředky 8. Zákaznické obvody 9. Čítače a paměti 10. Obvody pro výpočet aritmetických operací 11. Procesory 12. Paměťové systémy 13. Technologie výroby elektronických systémů 14. Synchronizace signálu, použití sběrnic, hazardy

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr