Předmět: Cloudové technologie

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Cloudové technologie
Kód předmětu ITE/CTC
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Smola Ondřej, Ing.
  • Červa Petr, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod a základní pojmy 2. Programovací jazyk Go 3. Kontejnerizace a systémy pro koordinaci 4. Vybrané algoritmy v distribuovaných systémech 5. Úvod do Kubernetes 6. Nasazení úloh v Kubernetes 7. Síťování v Kubernetes 8. Datová úložiště v Kubernetes 9. Zabezpečení a monitorování aplikací 10. Aktuální populární cloudové projekty Cvičení: Navazují na jednotlivé přednášky, náplní je práce s jednotlivými probíranými technologiemi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
Výstupy z učení
Předmět přirozeně navazuje na předchozí kurz Technologie pro BigData a je úvodem do cloudových technologií (česky do technologií umožňujících doručovat či zprostředkovávat výpočetní služby zákazníkům). Studenti se nejprve seznámí se základními typy cloudových služeb a algoritmy, které využívající cloudové výpočetní systémy pro svůj provoz. Poté jsou probírány základní aspekty softwarových technologií pro kontejnerizaci (např. Docker), plánování úloh a zprovoznění výpočetního cloudu.
Studenti získají přehled o typech cloudových služeb dostupných na internetu, budou znát hlavní principy fungování cloudových výpočetních systémů a budou mít základní přehled o softwarových technologiích, na kterých je řada dnešních cloudových systémů postavena a provozována (Docker, Mesos, Kubernetes, apod).
Předpoklady
Předmět částečně navazuje na předchozí kurz zaměřený na technologie pro BigData.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • RAFAELS, R., J. Cloud Computing: From Beginning to End. 2015. ISBN 1511404582.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr