Předmět: Digitální audio inženýrství

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Digitální audio inženýrství
Kód předmětu ITE/DAI
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Koldovský Zbyněk, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: - Základy hudební teorie I - noty, značení, ladění - Základy hudební teorie II - harmonie, hudební nástroje, hudební styly - Opakování základů digitálního zpracování signálů s výhledem na využití ve zpracování zvuku - Diskrétní Fourierova transformace, krátkodobá Fourierova transformace, spektrum signálu, LTI systémy a Z-transformace, filtry a jejich základní typy a vlastnosti, struktury filtrů, metody návrhu filtrů - Digitální audio efekty I - EQ, reverb, echo - Digitální audio efekty II - vibrato, tremolo, chorus, flanger, wah-wah, phaser - Digitální audio efekty III - dynamická komprese a expanze, noise gate, vícepásmová dynamická komprese, side-komprese - Digitální audio efekty VI - nelineární efekty, vocoder, pitch-shifter, time-stretching - Jednokanálové metody zlepšování řeči - Wienerův filtr, binární maska, pokročilé metody založené na trénování DNN - Detekce akustických událostí - klasické metody detekce, metody založené na trénování DNN - Potlačování akustického echa - principy a metody - Rekonstrukce poškozených signálů, decliping, dereverberace - MP3 formát, komprese a dekomprese, psychoakustická pravidla Cvičení předmětu navazují na přednášky. Studenti se naučí pracovat s hudebním software, vyzkouší si připojení různých elektronických nástrojů k PC. Většinu úloh budou řešit v programovém prostředí Matlab. Náplň cvičení: - Práce s hudebním software (Audacity, Cubase), import a export dat pro práci s Matlabem - Programování VST pluginů a zpracování audia v reálném čase - Implementace metod pro redukci šumu, vyhodnocení SNR a SDR - Sběr dat a trénování jednoduché DNN pro detekci událostí - Detekce rytmu a stylu - Potlačování akustického echa ve frekvenční oblasti - Rekonstrukce poškozených záznamů - Příklady pro ověření psychoakustických pravidel, práce s mp3 formátem - Měření akustické impulzní odezvy - Odhad směru příchodu signálu

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 34 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cvičení předmětu navazují na přednášky. Studenti se naučí pracovat s hudebním software, vyzkouší si připojení různých elektronických nástrojů k PC. Většinu úloh budou řešit v programovém prostředí Matlab.

Předpoklady
Znalosti z předmětu Počítačové zpracování signálů.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr