Předmět: Databáze pro big data

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Databáze pro big data
Kód předmětu ITE/DPB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Červa Petr, doc. Ing. Ph.D.
  • Matějů Lukáš, Ing. Ph.D.
  • Nouza Jan, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Úvod do problematiky, pojem BigData a příklady 2. Základní vlastnosti a typy NoSQL databází 3. Dokumentově orientované databáze 4. Mongo DB 5. Databáze pro prohledávání a analýzu textu 6. Elasticsearch 7. Nadstavbové nástroje pro Elasticsearch (Kibana, LogStash) 8. Sloupcové databáze (Cassandra) 9. Cassandra datový model 10. Cassandra příklad použití 11. Key-value databáze (Riak) 12. Grafové databáze (Neo4J) 13. - 14. Databáze pro zpracování časových řad (Influx DB) Cvičení: Navazují na jednotlivé přednášky, náplní je práce s jednotlivými probíranými databázovými technologiemi.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
Výstupy z učení
Předmět seznamuje studenty s databázemi (principiálně zejména typu NoSQL) a softwarovými technologiemi vhodnými pro ukládání velkých objemů dat. Postupně jsou probírány různé typy NoSQL databází, které se hodí na řešení odlišných úloh. Jde o dokumentové databáze (MongoDB), databáze vhodné pro prohledávání a analýzu textu (ElasticSearch), sloupcové databáze (Cassandra) atd.
Studenti získají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti databázových technologií, které se v současné době využívají v celé řadě různých úloh pro ukládání velkých objemů dat.
Předpoklady
Základní znalost programování a schopnost algoritmizace.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • HARRISON, G. Next Generation Databases: NoSQLand Big Data. 2015. ISBN 978-1-4842-1330-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr