Předmět: Metody vytěžování dat

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Metody vytěžování dat
Kód předmětu ITE/MVD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Červa Petr, doc. Ing. Ph.D.
  • Šafařík Radek, Ing.
  • Žďánský Jindřich, Ing. Ph.D.
  • Kynych František, Ing.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Úvod do problematiky, vizualizace dat 2. Analýza a vytěžování textu 3. Vektorový model, TF transformace 4. Systémy vytěžování textu 5. Pravděpodobnostní a statistické vytěžovací modely 6. Zpětná vazba pro vytěžování textu, vyhledávání na webu 7. Hodnocení dokumentů, doporučovací systémy 8. Analýza přirozeného jazyka 9. Syntagmatické vztahy 10. Analýza tématu 11. Shlukování a kategorizace textu 12. Analýza sentimentu 13. Vytěžování kontextu 14. Vyhledávání vzorů Cvičení: Navazují na jednotlivé přednášky, náplní je implementace jednotlivých probíraných algoritmů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
Výstupy z učení
Cílem výuky je seznámit studenty se základními metodami pro zpracování, vytěžování a analýzu dat, které se využívají v celé řadě různých praktických aplikací. Jde například o úlohu hodnocení dokumentu, klasifikaci textu podle tématu, analýzu sentimentu atd.
Studenti získají teoretické i praktické znalosti využitelné při řešení všech úloh, kde je třeba vizualizovat, analyzovat a vytěžovat různá (zejména textová) data.
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti v oblasti strojové učení a schopnost algoritmizace úloh.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • BERKA, Petr. Dobývání znalostí z databází. 2003. ISBN 80-200-1062-.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr