Předmět: Nástroje pro práci s daty - office

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Nástroje pro práci s daty - office
Kód předmětu ITE/OFF
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
  • Petržílka Leoš, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Základy, vybrané funkce pro prezentaci a analýzu dat. 2. Tvorba a editace databázových tabulek. 3. Databázové nástroje v tabulkovém procesoru (MS Excel). 4. Principy kontingenčních tabulek. Sestavování SQL dotazů (MS Query). 5. Použití nástrojů řešitele, použití tabulkového procesoru k analýze dat. 6. Prezentace tabulek, tvorba a editace grafů. 7. Konstrukce databáze - tabulky, dotazy, formuláře, sestavy a makra. 8. Aplikační databázové systémy a nástroje (MS Access). 9. Import a export dat, výměna dat mezi databázovými nástroji. 10. Práce s tabulkami, dotazy, formulári, sestavami a makry. Cvičení doplňují a procvičují přednášenou látku: 1. Základní úlohy v tabulkovém procesoru standardu office. 2. Úlohy na zpracování tabulek s využitím adresování, tvorba vzorců. 3. Úlohy na zpracování grafů a jejich využití pro analýzu dat. 4. Příprava prezentace databázové úlohy. 5. Test a zadání samostatných úloh. 6. Úlohy na sestavování SQL dotazů v prostředí tabulkového procesoru a office databáze. 7. Práce s databází - kontingenční tabulka 1 8. Práce s databází - kontingenční tabulka 2 9. Sestavení aplikační úlohy v komplexním databázovém systému. 10. Dokončení aplikační úlohy. Udílení zápočtů, opravný test.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřena na získání znalostí ve zpracování úloh zaměřených na výběr, analýzu a prezentaci dat vyskytujících se během obvyklého životního cyklu výrobku. Výuka je orientována na prostředí operačního systému MS Windows.
Student získá znalosti v oblasti analýzy a prezentace dat pomocí nástrojů standardu office.
Předpoklady
Nespecifikovány

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní prezentace samostatné práce studenta, Písemná práce

Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na cvičení, úspěšné absolvování testů, odevzdání individuální semestrální práce a znalost odpřednášené látky.
Doporučená literatura
  • BARILLA, Jiří. Microsoft Excel 2013: podrobná uživatelská příručka.. Computer Press, Brno, 2013. ISBN 978-80-251-4114-4.
  • BELKO, Peter. Microsoft Access 2013: podrobná uživatelská příručka.. Computer Press, Brno, 2014. ISBN 978-80-251-4125-0.
  • PECINOVSKÝ, Josef. Word 2013: podrobná uživatelská příručka. Computer Press, Brno, 2013. ISBN 978-80-251-3831-1.
  • ROUBALOVÁ, Eliška. Microsoft PowerPoint 2013: jednoduše.. Computer Press, Brno, 2014. ISBN 978-80-251-4122-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informatika a logistika (2015) Kategorie: Informatické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní