Předmět: Průmysl 4.0 a IoT

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Průmysl 4.0 a IoT
Kód předmětu ITE/P4IOT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
  • Hernych Miloš, Ing.
Obsah předmětu
Vybraná témata přednášek: Úvod do problematiky I4.0 a IOT, Internet věcí, Internet lidí - definice pojmů, vymezení. Kyber-fyzikální systémy - rozdělení, architektura 5C. Digitalizace, sdílení dat, trendy v IIOT. Prostředky I4.0 - Chytrá výroba / logistika / města /. Přehled "drátových" a bezdrátových technologií přenosu informace pro I4.0 a IoT. Technologie lokálního bezdrátového přenosu dat WLAN (BT5, WiFi 6,...). Technologie bezdrátového přenosu dat LPWAN (LoRa, SigFox, NB IoT,...). Technologie bezdrátového přenosu dat WWAN (3G/4G/5G). Virtuální a asistovaná realita. Bezpečnost v sítích IoT a v I4.0. Náplň cvičení: Cvičení budou realizována formou praktických úloh, zaměřených na ověření jednotlivých dostupných technologií a služeb.

Studijní aktivity a metody výuky
Přednáška, Cvičení
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 40 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenta s technologií IoT, elementy technologie IoT. Dále seznamuje s otázkami při zaváděním IoT, jako jsou bezpečnost, nasazení v reálných aplikacích řízení inteligentních domů, dohledových systémů a systémů home care.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr