Předmět: Programovatelné obvody

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Programovatelné obvody
Kód předmětu ITE/POB
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novák Ondřej, prof. Ing. CSc.
  • Rozkovec Martin, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek 1. Základní prvky číslicové techniky 2. Jazyk VHDL 3. Jazyk VHDL 4. Vývojové prostředky pro výuku 5. FPGA Xilinx, vlastnosti FPGA, propojení FPGA 6. Architektury programovatelných obvodů 7. Procesory na FPGA 8. Další FPGA obvody, SOC obvody, spotřeba FPGA 9. Využití rekonfigurace pro urychlení výpočtů 10. migrace mezi ASIC a FPGA Náplň cvičení 1. Využití Vivada pro návrh zapojení FPGA 2. Zobrazování výstupů FPGA 3. Základní prostředky pro ovládání vstupů FPGA 4. DA, AD převodníky 5. Využití procesoru MicroBlaze 6. Projekt 7. Projekt 8. Projekt 9. Projekt 10. Prezentace projektu + zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Programovatelné obvody činí použití zákaznických obvodů ekonomickým i v malých sériích. Pomocí programovatelných obvodů lze realizovat cokoliv od dekodéru až po procesor v nenáročně vybavené laboratoři. Cílem předmětu je seznámit studenty s typy programovatelných obvodů, zákonitostmi jejich konstrukce, zásadami volby pro danou aplikaci a metodami návrhu s využitím CAD systémů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Clive Maxfield. The Design Warrior´s Guide to FPGAs. 2004. ISBN 0-7506-7604-3.
  • Martin Malý. DATA, ČIPY, PROCESORY Vlastní integrované obvody na koleni. Praha, 2020. ISBN 978-80-88168-55-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr