Course: Assistance training

» List of faculties » FP » CPP
Course title Assistance training
Course code CPP/ASP-B
Organizational form of instruction Lesson
Level of course Bachelor
Year of study not specified
Semester Winter and summer
Number of ECTS credits 2
Language of instruction Czech
Status of course Compulsory
Form of instruction Face-to-face
Work placements Course does not contain work placement
Recommended optional programme components None
Lecturer(s)
 • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
Course content
Student assistents learn the characteristics of basic school practice, observe, analyse and reflect educational process from the point of view of the teacher as well as students. They observe their mutual interaction.

Learning activities and teaching methods
Dialogue metods(conversation,discussion,brainstorming)
 • Contacts hours - 20 hours per semester
 • Preparation for credit - 4 hours per semester
 • Contacts hours - 20 hours per semester
 • Home preparation for classes - 4 hours per semester
 • Class attendance - 4 hours per semester
 • Class attendance - 4 hours per semester
Learning outcomes
The aim of the subject is to introduce specifics of inclusion class strategies and work with students.
Students learn to apply an individual approach to students, reflect and self-reflect their own practice.
Prerequisites
The subject is a follow-up of the 1st grade Pedagogické praktikum.

Assessment methods and criteria
Interview

One semester assistent practice one day weekly at a faculty practice school, pedagogical diary, final interview.
Recommended literature
 • Hanuš, R., Chytilová, L. Zážitkově pedagogické učení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2816-2.
 • LUKÁŠOVÁ, H., SVATOŠ, T., MAJERČÍKOVÁ, J. Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2014. ISBN 978-80-7454-465-1.
 • NĚMEC, Z., ŠÍMÁČKOVÁ-LAURENČÍKOVÁ, K., HÁJKOVÁ, V. Asistent pedagoga v inkluzivní škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-7290-712-0.
 • PÍŠOVÁ, M. ed. Portfolio v profesní přípravě učitele. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. ISBN 978-80-7395-024-8.
 • TRUNDA, J. Profesní portfolio učitele: soubor metod k hodnocení a sebehodnocení. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. ISBN 978-80-87063-62-0.
 • VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-1770-8.
 • ZVÍROTSKÝ, M. et al. Portfolio profesního rozvoje jako alternativní bakalářská práce v profesních oborech. Praha: UK, PedF, 2015. ISBN 978-80-7290-846-2.


Study plans that include the course
Faculty Study plan (Version) Category of Branch/Specialization Recommended year of study Recommended semester