Předmět: Anglický jazyk na pokročilé úrovni

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Anglický jazyk na pokročilé úrovni
Kód předmětu KAJ/ADEN
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
Obsah předmětu
Navrhovaná témata. 1. týden Inteligence Devět druhů inteligence 2. týden Vzdělávání Proč je v českých školách taková nejednotnost v úspěšném studiu jazyků? 3. týden. Vzdělávání 2 Jak začít a ukončit vyučování Využití psychologických her ve třídě 4. týden Umění: co je to mistrovské dílo? Porovnejte a porovnejte tři obrazy. Modigliani, Picasso a Da Vinci 5. týden. Humor Bean, Black Adder, vlastně láska. Řekni vtip. 6. týden Zákon a pořádek. Zabít drozda 7. týden. Politická korektnost. švédská škola. 8. týden. Vyprávějte příběh. Tři moje nahrávky. 9. týden. Náhodný akt laskavosti. 10. týden Vánoční reklamy 11. týden. Rozpravy 1 Formální vzdělávání Bůh je mrtvý 12. týden. Debaty 2 Transatleti Legalizace drog 13. týden. Test. Ústní hodnocení ve dvojicích.

Studijní aktivity a metody výuky
Individuální konzultace, Cvičení, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Po zakončení kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně C1 Společného evropského referenčního rámce. Měli by: 1. rozumět širokému rejstříku náročných a dlouhých vět a rozpoznat v textu implicitní významy 2. umět se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného úsilí při hledání výrazů 3. umět jazyk užívat efektivně a pružně pro společenské, akademické a profesní účely 4. umět vytvářet srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazují ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků textové koheze
V závislosti na konkrétním studentovi, který se pohybuje směrem k C1 z úrovně B2 nebo posun směrem k úrovni C2.
Předpoklady


Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Test

Kurz je zakončen zapocet . Pro získání zápočtu musí studenti: Zúčastněte se a zúčastněte se všech sezení (povolena jedna nepřítomnost - email svého učitele předem, pokud budete nepřítomni) Účastnit se Hodnocení je věcí individuálního učitele. Úspěšná známka je 70 %. K opravě musí studenti nejprve získat 50 %
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr