Předmět: PAJ - alternativní formy výuky

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu PAJ - alternativní formy výuky
Kód předmětu KAJ/AFNK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Individuální potřeby v heterogenních třídách, vyučování zaměřené na plnění úkolů a obsah, výuka angličtiny na prvním stupni.

Studijní aktivity a metody výuky
Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy a strategiemi uplatňování individuálního přístupu k žákům, využívání kooperativního vyučování a projektové práce ve výuce. Pozornost je věnována dopadu těchto strategií na efektivitu vyučovacího procesu, neboť jejich vhodné zařazení zohledňuje individuální potřeby a zvláštnosti dětí.
Další rozvoj didaktických dovedností učitele anglického jazyka 1. stupně ZŠ.
Předpoklady
Absolvování většiny didaktických předmětů. Předmět se zapisuje ve 4. ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

- Moodle enrolment as assignments and supplementary materials are going to be uploaded to Moodle. - Lecturing on one of the course topics- Topics are going to be assigned on the first session of the course. - Written online final examination. The students can pass the course if they gain 70% on the written final exam. The final exam is going to be uploaded to Moodle. (There will not be a retake chance.) - Presence in online Google Meet sessions is compulsory. The Google Meet invitation link is going to be sent to your TUL email weekly. Two absences are allowed. Please inform your teacher via email BEFORE the session. - Active class participation - Regular TUL email check since that is the quickest way your teacher can contact you - Online mode: All the above-mentioned requirements plus: Presence in online Google Meet sessions. Two absences are allowed. Please email your teacher in advance if you want to be absent. The Google Meet invitation link is going to be sent to your TUL email weekly. Active participation in online Google Meet sessions Following Moodle session by session Following the assignments' deadlines Grading system - Class attendance 5% - Active class participation 5% - The lecture (should be typed in Times New Roman, Font 14, Doubled line spacing). If you become absent at the session of your lecture, you will lose your score. The lecture should be uploaded to Moodle one day before presenting it. A handout should be shared with the teacher and classmates. Any kind of creativity is welcomed on the day of your online teaching. 20% - Micro-teaching. The skills/subskills to be taught will be discussed during the semester. 20% - Written final examination 50% Part-time students: They should cover the same requirements in both online and/or in-person modes. Due to time limitations in the part-time schedule, the lectures will be in the format of a short written article that should be uploaded to Moodle. Micro-teaching activity will be in the format of a lesson plan that must be uploaded to Moodle by the last session of the course. Deadlines are going to be available on Moodle.
Doporučená literatura
 • Berman, M. A Multiple Intelligences Road to an ELT Classroom. Crown House Publishing, 1999.
 • Brumfit, Moon, Tongue. Teaching English to Children. Longman, 1995.
 • Cameron, L. Teaching Languages to Young Learners. Cambridge University Press, 2001.
 • Crombie, M. Specific Learning Difficulties. Ann Arbor Publishers, 1997.
 • Halliwell, S. Teaching English in the Primary Classroom. Longman, 1993.
 • Ott. How to detect and Manage Dyslexia. Heinemann, 1997.
 • Selikowitz, M. Dyslexie a jine poruchy učení. Grada, 2000.
 • Thomson, M., Watkins, E. Dyslexia - A Teaching Handbook. Whurr Publishers, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr