Předmět: Alternativní formy výuky

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Alternativní formy výuky
Kód předmětu KAJ/AFVNM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Datum Téma Říjen 14, 2022 Současné trendy v TEFL Listopad 4, 2022 Použití audio-visuálních materiálů v TEFL Listopad 18, 2022 Vizuální pomůcky a zdroje Prosinec 2, 2022 Použití filmu v hodinách EFL Prosine 16, 2022 Mikro-výstup, reflexe

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení
Výstupy z učení
Cílem předmětu je hlubší a kritický teoretický vhled do problematiky alternativ ve výuce anglického jazyka a praktická aplikace technik a strategií uplatňování alternativních metod při výuce.
..
Předpoklady
..

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Požadavky k zápočtu pravidelná docházka ( dvě absence povolené) aktivní účas při výuce mikro-výstup ( ve vybraný den) - předvedení aktivity na vybrané téma nebo využití určité pomůcky 10-20 minut - pracovní list ( kopie pro každého účastníka kurzu), 1) list bude obsahovat popis využité aktivity + tři další aktivity, 2) doporučené zdroje - sdílení didaktických materiálů s ostatními účastníky kurzu
Doporučená literatura
  • Brown. ). Principles of Language Learning and Teaching.. Englewood Cliffs, 1994.
  • Cunningsworth, A. ). Evaluating and selecting EFL teaching materials. Oxford:, 1994.
  • Griffiths, G. Keohane. Personalizing Language Learning. Cambridge, 2000.
  • Kasíková, H. Kooperativní učení a vyučování: Teoretické a praktické problémy.. Praha, 2001.
  • Richards, J.; Rogers, T. Approaches and Methods in Language Teaching.. Cambridge, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr