Předmět: Anglický jazyk - nižší úroveň

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Anglický jazyk - nižší úroveň
Kód předmětu KAJ/AJ2LK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Dán příslušnou učebnicí.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Příprava na zkoušku - 62 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
The course prepares students for a language exam. As far as reading skills are concerned, students take the exam at B1 level and in terms of the other skills (speaking, writing, listening) they take the exam at A2 level, according to the Common European Framework of Reference.
Úroveň A2 (čtení B1) podle Společného evropského referenčního rámce. Základní terminologie.
Předpoklady
Splnění AJ2ZS

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Písemné úkoly, on-line úkoly, testy, seminární práce, písemná a ústní zkouška. Pobrobné informace viz uvedená internetová adresa http://www.fp.tul.cz/kaj/ - syllabi summer semester.
Doporučená literatura
  • Oxenden, Latham-Koening, Selingson. New English File Pre-intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr