Předmět: Anglický jazyk - nižší úrověň

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Anglický jazyk - nižší úrověň
Kód předmětu KAJ/AJ2ZK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Teaching Components: In-class work (not compulsory) Exercises on Moodle (not compulsory) In-class tests (compulsory) Schedule: Session 1: An overview of grammar, vocabulary and typical exercises in Units 1A-1D Session 2: An overview of grammar, vocabulary and typical exercises in Units 2A-2D Exam Period: Final Test

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, E-learning
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
The course prepares students for the summer semester exam. As far as reading skills are concerned, students take the exam at B1 level and in terms of the other skills (speaking, writing, listening) they take the exam at A2 level, according to the Common European Framework of Reference.
Úroveň A2 (čtení B1) podle Společného evropského referenčního rámce. Základní terminologie.
Předpoklady
Znalost AJ na úrovni A1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce, Test

Students can get a maximum of 250 points through various online and in-class activities and tests. In order to pass the course, they need to get at least 130 points. Enrollment in the Moodle-course (where the reading assignments and the grammar quiz can be found) needs an enrollment-key. You can get this from the teacher.
Doporučená literatura
  • Oxenden, Latham-Koening, Selingson. New English File Pre-intermediate Student's Book. Oxford University Press, 2007.
  • Oxenden, Latham-Koening, Selingson. New English File Pre-intermediate Workbook. Oxford University Press, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr