Předmět: Britská literatura

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Britská literatura
Kód předmětu KAJ/BRLNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
 • Klapcsik Sándor, Ph.D.
Obsah předmětu
!!! Warning, this course is no longer taught from the academic year 2020/2021 onwards. Please contact the teacher of LT1SS - Literature I: British and American Literature, or of LT1NM - Literature I: Anglophone Literatures instead !!! Full-time Program: Topics: 1. William Shakespeare - The Merchant of Venice 2. William Shakespeare - Hamlet 3. Aphra Behn - The Unfortunate Happy Lady 4. Jonathan Swift - Gulliver's Travels 5. Daniel Defoe - Robinson Crusoe 6. Henry Fielding - Tom Jones 7. Jane Austen - Pride and Prejudice 8. John Keats - When I have fears 9. George Eliot - The Mill on the Floss (novel and movie) 10. George Eliot - The Mill on the Floss (novel and movie) 11. Henry James - Daisy Miller (novella and movie) 12. Henry James - Daisy Miller (novella and movie) 13. Katherine Mansfield - Bliss 14. Virginia Woolf - Kew Gardens Part-time Program: Topics to be discussed in class: 1. William Shakespeare 2. Aphra Behn - The Unfortunate Happy Lady 3. John Keats - When I Have Fears 4. Katherine Mansfield - Bliss The other topics will be studied by the students individually.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 32 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty s některými nejvlivnějšími a nejznámějšími díly a autory od doby středověku až po současnost. Aktivním a pozorným čtením v rámci domácí přípravy a diskusemi a analýzami v seminářích získají studenti přímou a osobní zkušenost s reprezentativním výběrem britské literatury. Kurz aktivně staví na znalosti historických a kulturních kontextů probíraných děl, do kterých byli studenti uvedeni v bakalářském studijním programu. Praktické analytické dovednosti osvojené v prvním cyklu studia studenti rovněž využijí.
Znalosti o literatuře Velké Británie.
Předpoklady
Aj na úrovni C1

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

!!! Warning, this course is no longer taught from the academic year 2020/2021 onwards. Please contact the teacher of LT1SS - Literature I: British and American Literature, or of LT1NM - Literature I: Anglophone Literatures instead !!! Attendance and active participation in class are a must for the students to get credit. There will be one announced test during the semester and students must make an average 7 points (out of possible 10) in order to get the credit. If the students do not get 7 points during the first test, they can have a second chance, but only a second chance. Tests will check if students have done their readings, learnt the vocabulary, and acquired the information about the texts, the authors, and the historical/literary trend they belong to. Assessment will end with a final oral exam which will check the student's knowledge of the texts and his/her ability to use different critical methods when interpreting these texts.
Doporučená literatura
 • Abrahams, M. H. The Norton Anthology of English Literature.
 • Andrews, Sanders. . The Short Oxford History of English Literature.
 • Carter, R. The Routledge History of Literature in English. Britain and Ireland. London: Routledge, 2016.
 • Damrosch, David. The Longman Anthology of British Literature. London: Pearson, 2009.
 • Damrosch, David. The Longman Anthology of British Literature. London: Pearson, 2009.
 • Ousby, I. The Cambridge Guide to Literature in English.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr