Předmět: Britské studie

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Britské studie
Kód předmětu KAJ/BRSBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Klapcsik Sándor, Ph.D.
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
!!! Warning, this course is no longer taught from the academic year 2020/2021 onwards. Please contact the teachers of KU2BE - Culture II: British Studies instead !!! Full-Time Program: Lectures: 1. The first inhabitants of Britain (the Celts, the Romans, the Anglo-Saxons, the Vikings) 2. The Middle Ages (Culture and Society) 3. The Renaissance 4. Towards Parlamentarism (the 17th and the 18th centuries) 5. The Victorian Age 6. Britain and the Two World Wars 7. Contemporary Britain. Postmodernism Seminars: 1. Geoffrey Chaucer - The Wife of Bath 2. William Shakespeare - Sonnet 66 and a play at students' choice 3. John Milton - When I consider how my light was spent 4. Jonathan Swift - Beautiful Young Nymph Going to Bed 5. William Wordsworth - The Daffodils 6. Katherine Mansfield - The Garden Party 7. Wrap up class, conclusions, final analysis. Part-Time Program: For the exam the students must prepare both the topics from the Historical Background and the assigned readings. Only the texts from the list with planned activities will be discussed in class. Historical and Cultural Background: 1. The first inhabitants of Britain (the Celts, the Romans, the Anglo-Saxons, the Vikings) 2. The Middle Ages (Culture and Society) 3. The Renaissance 4. Towards Parlamentarism (the 17th and the 18th centuries) 5. The Victorian Age 6. Britain and the Two World Wars 7. Contemporary Britain. Postmodernism Readings: 1. Geoffrey Chaucer - The Wife of Bath 2. William Shakespeare - Sonnet 66 and a play at students' choice 3. John Milton - When I consider how my light was spent 4. Jonathan Swift - Beautiful Young Nymph Going to Bed 5. William Wordsworth - The Daffodils 6. Katherine Mansfield - The Garden Party 7. Wrap up class, conclusions, final analysis. Planned activities in class: Geoffrey Chaucer - The Wife of Bath William Shakespeare - Sonnet 66 and a play at students' choice Jonathan Swift - Beautiful Young Nymph Going to Bed William Wordsworth - The Daffodils Katherine Mansfield - The Garden Party

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, E-learning
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je uvést studenty do studia britské kultury. Studenti získají obecný chronologický přehled kulturních období a historických událostí. Zároveň budou seznámeni s filozofickými školami a nejdůležitějšími uměleckými díly jednotlivých period. Přestože hlavním zaměřením kurzu je politická a sociální historie Velké Británie, předmět představí studentům i nejtypičtější umělecká díla a nejvlivnější kulturní trendy konkrétních období
This course is a survey meant to get students knowledgeable about the evolution of Britain's society, politics, and culture. Culture will be presented against a historical and social background that will help students understand the evolution of British society, at large.
Předpoklady
Aj na úrovni B2, splněné předměty Teorie literatury, Úvod do kulturních studií.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Systematické pozorování studenta, Test

!!! Warning, this course is no longer taught from the academic year 2020/2021 onwards. Please contact the teachers of KU2BE - Culture II: British Studies instead !!! In order to get the credit students must take one previously announced test during the semester, students must make 7 points (out of possible 10) in order to get the credit. If the students do not get 7 during the first test, they can have a second chance, but only one second chance. Tests will check if students have done their readings, learnt the vocabulary, and acquired the information about the texts, the authors, and the historical/literary trend they belong to. Assessment will end with a final oral exam which will check the student's knowledge of the texts and his/her ability to use different critical methods when interpreting these texts. Part-Time Program: In addition to the above, for the exam, the students must prepare both the topics from the Historical Background and the assigned readings.
Doporučená literatura
 • Arnold, Matthew. Culture and Anarchy. 1869.
 • Carter, Ronald. The Routledge History of Literature in English. Britain and Ireland. London: Routledge, 2016.
 • Carter, Ronald. The Routledge History of Literature in English. Britain and Ireland. London: Routledge, 2016.
 • Colls, Robert -Dodd, Philip. Englishness. Politics and Culture 1880-1920. London: Croom Helm, 1987.
 • Damrosch, David. The Longman Anthology of British Literature. London: Pearson, 2009.
 • Damrosch, David. The Longman Anthology of British Literature. London: Pearson, 2009.
 • Greenblatt, Stephen. The Norton Anthology of English Literature. New York: W. W. Norton, 2018.
 • Greenblatt, Stephen. The Norton Anthology of English Literature. New York: W. W. Norton, 2018.
 • Herz, Judith Scherer. A Passage to India. Nation and Narration. New York. Twayne Publishers, 1993.
 • Churchill, Winston. A History of the English Speaking Peoples. Volumes I-IV. London: Cassell, 2002.
 • McDowall, David. An Illustrated History of Britain.. Harlow: Longman, 1989.
 • Said, Edward. Orientalism. London: Penguin Books, 1995.
 • Turner, Graeme. British Cultural Studies. An Introduction. New York: Routledge, 2000.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr