Předmět: Cizí jazyk AJ 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 3
Kód předmětu KAJ/CA3K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
:Unit 7A Famous fears and phobias : Unit 7B Born to direct : Unit 7C I used to be a rebel : Unit 7D The mothers of invention : Unit 8A Are you a party animal? : Unit 8B What makes you feel good? : Unit 8C How much can you learn in a month? Unit 8D The name of the game Unit 9A If something bad can happen it will Unit 9B Never smile at a crcodile : Unit 9C Decisions, decisions : Unit 9D: What should I do? : Revision: Units 7 to 9 Credit test

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 22 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout středního stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat koherentní text na témata, která jsou jim známá nebo jsou předmětem jejich zájmu 2. vstoupit bez přípravy do konverzace na témata, která jsou jim známá nebo jsou předmětem jejich osobního zájmu nebo jsou relevantní pro každodenní život, např. rodina, hobby, práce, cestování a aktuální události 3. rozumět hlavním bodům mnoha radiových a televizních programů, když je jejich projev pomalý a zřetelný 4. rozumět popisu událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech
The gradual development of English (to lower level B1.
Předpoklady
The completion of CA2K - A2 level

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

To be awarded a credit, students must attend contact classes and score 70% or above in a credit test. In case that students obtain at least 50% in the credit test, the test retake is possible.
Doporučená literatura
 • Bourke, K. Vocabulary. Pre-Intermediate.. Oxford, 2006.
 • Cusack, B. Listening and Speaking Skills. Cambridge, 2007.
 • Davis, F. & W. Rimmer. Active Grammar with Answers. Level 2. Cambridge, 2011.
 • Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. Oxford, 2002.
 • Chapman, L. R. H. English Grammar and Exercises. Harlow, 1993.
 • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et. al. New English File. Pre-intermediate. Student´s Book.. Oxford, 2012.
 • McCarthy M. et. al. Basic Vocabulary in use.. Cambridge, 2001.
 • Nettle, M. & Hopkins D. Developing grammar in context.. Cambridge, 2003.
 • Riley, D. Practical grammar. Level 1 (Audio CDs).. Hampshire, 2010.
 • Ur, P. Active Grammar with Answers. Level 1.. Cambridge, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr