Předmět: Cizí jazyk AJ 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 3
Kód předmětu KAJ/CA3K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Denní studenti 1. týden: Lekce 7A Slavné strachy a fobie 2. týden: Unit 7B Born to režírovat 3. týden: Jednotka 7C Býval jsem rebel 4. týden: Jednotka 7D Matky vynálezu 5. týden: Jednotka 8A Jste zvířecí párty? 6. týden: Jednotka 8B Z čeho se cítíte dobře? 7. týden: Lekce 8C Kolik se toho můžete naučit za měsíc? 8. týden: Jednotka 8D Název hry 9. týden: Jednotka 9A Pokud se může stát něco špatného, stane se to 10. týden: Jednotka 9B Nikdy se neusmívejte na krokodýla 11. týden: Unit 9C Rozhodnutí, rozhodnutí 12. týden: Jednotka 9D: Co mám dělat? 13. týden: Zápočtový test Studenti kombinovaného studia 7. října. 2 hodiny. :Lekce 7A Slavné strachy a fobie : Unit 7B Born to režírovat : Jednotka 7C Býval jsem rebel : Jednotka 7D Matky vynálezu 2. prosince. 4 hodiny : Jednotka 8A Jste párty zvíře? : Unit 8B Co vám dělá dobře? : Unit 8C Kolik se můžete naučit za měsíc? Unit 8D Název hry Jednotka 9A Pokud se může stát něco špatného, stane se to Jednotka 9B Nikdy se neusmívejte na krokodýla : Jednotka 9C Rozhodnutí, rozhodnutí : Jednotka 9D: Co mám dělat? Pátek 16. prosince. 4 hodiny. Zápočtový test

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení, Samostudium studentů
 • Účast na výuce - 22 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout středního stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat koherentní text na témata, která jsou jim známá nebo jsou předmětem jejich zájmu 2. vstoupit bez přípravy do konverzace na témata, která jsou jim známá nebo jsou předmětem jejich osobního zájmu nebo jsou relevantní pro každodenní život, např. rodina, hobby, práce, cestování a aktuální události 3. rozumět hlavním bodům mnoha radiových a televizních programů, když je jejich projev pomalý a zřetelný 4. rozumět popisu událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech
The gradual development of English (to lower level B1.
Předpoklady
The completion of CA2K - A2 level

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Pro udělení zápočtu musí studenti navštěvovat kontaktní hodiny a získat 70 % nebo více v zápočtovém testu. V případě, že studenti získají v zápočtovém testu alespoň 50 %, je možné test opakovat. Jedna vyučovací hodina v rozsahu 2 didaktických hodin může být vynechána
Doporučená literatura
 • Bourke, K. Vocabulary. Pre-Intermediate.. Oxford, 2006.
 • Cusack, B. Listening and Speaking Skills. Cambridge, 2007.
 • Davis, F. & W. Rimmer. Active Grammar with Answers. Level 2. Cambridge, 2011.
 • Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner´s Dictionary. Oxford, 2002.
 • Chapman, L. R. H. English Grammar and Exercises. Harlow, 1993.
 • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, C. et. al. New English File. Pre-intermediate. Student´s Book.. Oxford, 2012.
 • McCarthy M. et. al. Basic Vocabulary in use.. Cambridge, 2001.
 • Nettle, M. & Hopkins D. Developing grammar in context.. Cambridge, 2003.
 • Riley, D. Practical grammar. Level 1 (Audio CDs).. Hampshire, 2010.
 • Ur, P. Active Grammar with Answers. Level 1.. Cambridge, 2011.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr