Předmět: Cizí jazyk AJ 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 3
Kód předmětu KAJ/CA3P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
Week 1:Unit 7A Famous fears and phobias Week 2: Unit 7B Born to direct Week 3: Unit 7C I used to be a rebel Week 4: Unit 7D The mothers of invention Week 5: Unit 8A Are you a party animal? Week 6: Unit 8B What makes you feel good? Week 7: Unit 8C How much can you learn in a month? Week 8: Unit 8D The name of the game Week 9: Unit 9A If something bad can happen it will Week 10: Unit 9B Never smile at a crcodile Week 11: Unit 9C Decisions, decisions Week 12: Unit 9D: What should I do? Week 13: Revision: Units 7 to 9 Week 14: Credit test

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
  • Účast na výuce - 22 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 18 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout středního stupně úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět napsat koherentní text na témata, která jsou jim známá nebo jsou předmětem jejich zájmu 2. vstoupit bez přípravy do konverzace na témata, která jsou jim známá nebo jsou předmětem jejich osobního zájmu nebo jsou relevantní pro každodenní život, např. rodina, hobby, práce, cestování a aktuální události 3. rozumět hlavním bodům mnoha radiových a televizních programů, když je jejich projev pomalý a zřetelný 4. rozumět popisu událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech
The gradual development of English (to level B1
Předpoklady
The completion of CA2P - A2

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Písemná práce, Test

K získání zápočtu musí studenti získat minimálně 70% v obou zápočtových testech, účastnit se všech vyučovacích hodin (1 absence jsou povoleny), vypracovat krátké týdenní deníkové zápisy a aktivně se zapojit do diskuzí.
Doporučená literatura
  • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File: Pre Intermediate Students Book.. Oxford, 2005.
  • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File. Pre Intermediate. Student´s workbook .. Oxford, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr