Předmět: Cizí jazyk AJ 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 4
Kód předmětu KAJ/CA4K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
New English File intermediate.Oxford 2005. Homework each week is the corresponding unit in the workbook Units 1 and 2 Assessment 50% continual 50% test written based on units 1 and 2 speaking compare and contrast two seen photos conversation based on one theme taken from conversation themes used in classes

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně nízký B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět vyprávět příběh nebo děj knihy či filmu a popsat emoce 2. umět se vyjadřovat srozumitelněji, ač s občasnými pauzami určenými k rozvaze nad gramatikou a slovní zásobou a jejich opravě 3. rozumět většině televizních programů zahrnujících zprávy a aktuální záležitosti 4. číst články a reportáže týkající se současných problémů
Postupný rozvoj AJ od CA1K do CA6K až na úroveň B1 až B2.
Předpoklady
Splnění CA3K.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Test

Regular attendance at classes (one absence allowed) Pass mark for course 70% Assessment 50% continual 50% test written based on units 1 and 2 speaking compare and contrast two seen photos conversation based on one theme taken from conversation themes used in classes
Doporučená literatura
 • Bourke. Vocabulary. Intermediate.. Oxford, 2006.
 • Brown, S. Active Listening. Level 2.. Cambridge, 2007.
 • Eastwood, J. Oxford Practice grammar. Intermediate.. Oxford, 2006.
 • Hughes, J. and C. Jones. Practical grammar 2 with Key + Audio CDs.. Andover, 2010.
 • John Soars, Liz Soars. New Headway Intermediate. Oxford, 2007.
 • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s Book.. Oxford, 2005.
 • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s workbook .. Oxford, 2005.
 • MacCarthy, M. and F. O'Deal. Basic Vocabulary in Use.. 2010.
 • Murphy, R. English Grammar in Use. Reference and Practice for Intermediate Students.. 2000.
 • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig, Paul Seligson. New English File: Intermediate: Student?s Book. Oxford, 2012.
 • Redston, Ch., Cunningham,S. Face2Face Pre-Intermediate. Longman, 1999.
 • Swan, M. Practical English Usage.. Oxford, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr