Předmět: Cizí jazyk AJ 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 4
Kód předmětu KAJ/CA4P
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
New English File intermediate.Oxford 2005. Homework each week is the corresponding unit in the workbook Units 1 and 2 Assessment 50% continual 50% test written based on units 1 and 2 speaking compare and contrast two seen photos conversation based on one theme taken from conversation themes used in classes

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), E-learning
  • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 22 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět vyprávět příběh nebo děj knihy či filmu a popsat emoce 2. umět se vyjadřovat srozumitelněji, ač s občasnými pauzami určenými k rozvaze nad gramatikou a slovní zásobou a jejich opravě 3. rozumět většině televizních programů zahrnujících zprávy a aktuální záležitosti 4. číst články a reportáže týkající se současných problémů
Postupný rozvoj AJ od CA1P do CA6P až na úroveň B1 až B2
Předpoklady
Splnění CA3P.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Systematické pozorování studenta, Písemná práce

Regular attendance at classes (one absence allowed) Pass mark for course 70% Assessment 50% continual 50% test written based on units 1 and 2 speaking compare and contrast two seen photos conversation based on one theme taken from conversation themes used in classes
Doporučená literatura
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s Book.. Oxford, 2005.
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s workbook .. Oxford, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr