Předmět: Cizí jazyk AJ 5

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Cizí jazyk AJ 5
Kód předmětu KAJ/CA5K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
New English File intermediate.Oxford 2005. Homework each week is the corresponding unit in the workbook Four blocks of ninety minutes First ninety minutes Unit 1 Second ninety minutes Unit 2 Third ninety minutes Unit 3 Fourth ninety minutes test on units 1, 2 and 3

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Cvičení
  • Účast na výuce - 26 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 16 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obecné cíle: 1. vylepšit znalosti studentů pokud jde o jazykové systémy angličtiny: gramatika, slovní zásoba, fonetické rysy a jazykový projev 2. vylepšit jazykové dovednosti studentů v angličtině, a to jak produktivní (mluvení a psaní), tak receptivní dovednosti (poslech a čtení) Cíle kurzu: 1. na konci kurzu by studenti měli dosáhnout úrovně B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky 2. zlepšit produktivní dovednosti a konsolidovat receptivní dovednosti Specifické dovednostní cíle: po zakončení kurzu by studenti měli: 1. umět psát jasné detailní texty týkající se širokého spektra témat vztahujících se k jejich osobním zájmům 2. reagovat na takové úrovni plynulosti a spontánnosti, která umožňuje běžnou interakci s rodilými mluvčími 3. rozumět rozsáhlým mluveným projevům a přednáškám 4. rozumět současné psané próze
Postupný rozvoj AJ (od CA1K do CA6K) až na úroveň B2
Předpoklady
Splnění předmětu CA4K - rozvinutá B2 (receptivní dovednosti), plně rozvinutá B1 (produktivní dovednosti)

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Písemná práce, Test

To be awarded a credit, students must attend contact classes and score 70% or above in a credit test. In case that students obtain at least 50% in the credit test, the test retake is possible. U studentů kombinovaného studia povinná účast ve výuce v celém rozsahu. To be awarded a credit, students must attend online classes and score 70% or above in a credit test. In case that students obtain at least 50% in the credit test, the test retake is possible. Students have been assigned group times and until the crisis is over will be educated in this manner. Classes will continue online until the covid crisis is finished,
Doporučená literatura
  • Latham-Koenig, Ch. & Oxenden, Brian Brennan. New English File. Intermediate. Student´s workbook .. Oxford, 2005.
  • Oxenden, Clive, C. Latham-Koenig. New English File: Intermediate Student?s Book.. Oxford, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr