Předmět: Dánský jazyk 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Dánský jazyk 1
Kód předmětu KAJ/DEJ1
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Madsen Richard, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem kurzu je poskytnout úvod do dánštiny. Předmět popisuje dánskou fonologii, morfologii a syntax. Jedním z účelů je tak seznámit studenty s jazykem souvisejícím s angličtinou, aby byla angličtina zasazena do širší perspektivy. Kromě teoretických znalostí dánštiny je cílem kurzu také poskytnout studentům praktické dovednosti v používání dánštiny, které jim umožní obejít se v Dánsku a jinde ve Skandinávii. Za tímto účelem jsou v kurzu diskutovány i prvky dánské kultury.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr