Předmět: Dánský jazyk 2

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Dánský jazyk 2
Kód předmětu KAJ/DEJ2
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu nespecifikována
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Madsen Richard, M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Tento kurz je pokračováním kurzu DEJ1 a poskytuje účastníkům další podrobnosti o dánském jazyce a dánské kultuře.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr