Předmět: PAJ - dětská literatura

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu PAJ - dětská literatura
Kód předmětu KAJ/DELP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
  • Marková Michaela, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Dětská literatura and její využití ve třídě, vývoj pohádek, moderní bajky, využití medií ve třídě, clasická britská fantasy literatura, moderní pohádky, drama. Podrobné informace viz níže uvedená internetová adresa

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 35 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět se zaměřuje na různé žánry dětské literatury a na témata a literární postavy dětské literatury anglicky mluvících zemí. Zabývá se také principy výběru relevantních ukázek dětské literatury a jejich aplikací v hodinách anglického jazyka.
Základní předmět o lituratuře pro děti psané v AJ.
Předpoklady
Předmět se zapisuje ve 5. ročníku. AJ na úrovni B1.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Čtecí úkoly, esej a dva plány hodin.
Doporučená literatura
  • Bassnet, S., Grundy, P. Language Through Literature. Longman, 1993.
  • Collie, J. and S. Slater. Literature in the Language Classroom.. Cambridge Universit Press, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr