Předmět: Didaktika anglického jazyka 3

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Didaktika anglického jazyka 3
Kód předmětu KAJ/DI3NM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Koutská Iva, PhDr. Ph.D.
  • Khodaverdi Neda, Mgr. Ph.D.
  • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
Obsah předmětu
Program Denní studium (14 týdnů, 1 hodinový seminář, nebo 7 týdnů (každý lichý/sudý), 2 hodinový seminář) 1. Testování: typy testů, tvoření testů 2. Hodnocení: účel a techniky 3. Zdroje a materiály pro výuku aj: výběr a hodnocení 4. Motivace, aktivizační metody a strategie motivování 5. Výukové metody: pre-metodická a post-metodická doba 6. Rozvoj kulturního povědomí. 7. Rozvoj autonomie žáka Kombinované studium: Podle počtu výukových bloků budou témata rozdělena na cca tři - čtyři celky. Obsahově bude pokryto to stejné, co u denního studia. 1. Testování + hodnocení. 2. Motivace + zdroje a materiály 3. Výukové metody 4. Autonomie žáka + kulturní povědomí Základní literatura: Gower, Roger, et al. 2005. Teaching Practice Handbook. Oxford: Macmillan. Harmer, Jeremy. 2015. The practice of English Language Teaching. Harlow: Pearson Education Limited. Scrivener, Jim. 2011. Learning Teaching. London: Macmillan. Ur, Penny. 2012. A Course in Language Teaching. Cambridge, New York: CUP. Doporučená literatura: Alderson, Charles, Clapham, Caroline, and Dianne Wall. 1995 Language Test Construction and Evaluation. Cambridge: CUP. Bachman, Lyle. 1990. Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford University Press. Bachman, Lyle, and Barbara Damboeck. 2018. Language Assessment for Classroom Teachers. Oxford: Oxford University Press. Byram, Michael, and Hu Adelheit. 2013. Routledge Encyclopaedia of Language Teaching and Learning. New York: Routledge.. Celce-Murcia, Marianne. 2014. Teaching English as a Second or Foreign Language. Boston: Heinle Cengage Learning. Corbett, John. 2010. Intercultural Language Activities. Cambridge: Cambridge University Press. Dörnyei, Zoltán. 2001. Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press. Eunice, Eunhee, Jang. 2014. Focus on Assessment. Oxford: Oxford University Press. Howatt, Anthony, and Henry Widdowson. A History of ELT. Oxford: Oxford University Press. Morrison, Brian, and Diego Navarro. 2014. The Autonomy Approach. Delta Publishing. McNamara, Tim. 2000. Language Testing. Oxford: Oxford University Press. Popova, Maria, and David Seymour. 2005. 700 Classroom Activities. London: Macmillan Education. Scharle, Agota, and Anita Szabó. 2005. Learner Autonomy. Cambridge: Cambridge University Press.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Seminář
Výstupy z učení
Cílem kurzu je seznámit studenty se zásadami hodnocení a testování včetně přípravy testů a jejich využití v praxi. Pozornost je věnována přípravě výukového materiálu a jeho adaptace, povzbuzení a udržení motivace žáků a rozvoji autonomie žáka při výuce. Studenti dále rozvinou svůj přehled o vývoji teorií učení, vývoji metod výuky anglického jazyka a přístupů a budou dále pracovat s tématem kulturního povědomí.
Postupná didaktická příprava v předmětech DI1NM až DI4NM vede ke způsobilosti vyučovat anglický jazyk na druhém stupni ZŠ či na školách středních.
Předpoklady
Splnění předmětu DI1NM a DI2NM.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Prezenční studium: - účast na hodině (povolena jedna absence. Nutné informovat vyučujícího o plánované absenci předem.) - aktivní účast na hodině (včetně úkolů zadávaných extra). Průběžný projekt: přečíst si vědecký odborný článek umístěný na Moodle týkající se tématů kurzu. Obsah přečteného bude diskutován v rámci semináře. mikrovýstup + zpětná vazba na mikrovýstup jiného studenta/jiné studentky Mikrovýstup vložit na: a) denní studenti: DI3NM-daytime - Disk Google b) kombinovaní studenti: DI3NM-part-time - Disk Google Zpětná vazba: a) denní: DI3NM-daytime - Dokumenty Google b) kombinovaní: DI3NM-parttime - Dokumenty Google Kombinované studium: Pro studenty kombinovaného studia platí stejná pravidla jako pro denní studenty, ať už v kontaktním, nebo online módu výuky. Obsah (denní studium) 26. září - účast na praxích 10. říjen - účast na praxích 24. říjen - úvod, organizace + Testování: typy testů, tvoření testů (bez mikrovýstupu) 7. listopad - Testování: typy testů, tvoření testů + Hodnocení: účel a techniky (dva mikrovýstupy) 21. listopad - Motivace, aktivizační metody a strategie motivování + Zdroje a materiály pro výuku aj: výběr a hodnocení (dva mikrovýstupy) 5. prosinec - Výukové metody: pre-metodická a post-metodická doba (počet mikrovýstupů dle dohody) 19. prosinec - Rozvoj autonomie žáka + Rozvoj kulturního povědomí
Doporučená literatura
  • Gower, Roger, et al. Teaching Practice Handbook. Oxford: Macmillan, 2005.
  • Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. Harlow, 2015.
  • Scrivener, J. Learning Teaching. London, 2011.
  • Ur, Penny. A Course in Language Teaching.. Cambridge, New York: CUP, 2012.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr