Předmět: Drama ve výuce jazyků

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Drama ve výuce jazyků
Kód předmětu KAJ/DRV
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
!! Pozor, v ZS 2020/2021 předmět se nevyučuje kvůli opatření v souvislosti s COVID19 !! Week 1: Introduction to the course, students' expectations and experience. Icebreakers: getting to know each other. Terminology. Week 2: Body Awareness and Expression: what can you do with your body and what can your body do with you (body language, miming, gestures). Week 3: Voice Expression: speak, shout, whisper, mumble, articulate! (exploring of one's own voice, articulation exercises). Week 4: Getting to know your group: performing means also cooperating (pair and group work, collective activities, improvisation, Theatre of the Oppressed games). Week 5: Harvesting: tell me the story (finding a story to work with). Week 6: Text and acting: analyze your character (personality differences, monologues, dialogues). Week 7-9: Theatre play and performance: what does it require? (play analysis, working out the script, planning). Week 10-14: Preparation of the performance: we want to play in public so we need to work hard! (rehearsals, preparation of material, prompts, music)

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
The aim of the course is to improve students' communication skills in English through a range of drama activities. Students will be exposed to a variety of different dramatic principles and techniques. They will explore drama from various points of view: as a form of literary text, a way of communicating ideas, a teaching strategy and finally as performance art. We will work with topics such as concentration, energy, group dynamics and cohesion, improvisation, active listening, verbal expression and trust, all very much needed in language acquisition. During the semester, students are involved in a range of drama activities that help to improve their knowledge of productive skills and discourse in English and precise the expression of their body language used in teaching of a language. These activities should lead to a possible drama performance at the end of the semester.
Základy divadelního projevu a využití divadelních technik ve výuce.
Předpoklady
Základní znalost anglického jazyka.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

!! Pozor, v ZS 2020/2021 předmět se nevyučuje kvůli opatření v souvislosti s COVID19 !! The course is finished with a credit. To obtain the credit students are required to: - participate in classes (no more than 3 absences) - complete all home assignments - help with the script and staging and participate in the public performance
Doporučená literatura
  • Boal, Augusto. Games for Actors and Non-Actors. London, 2002.
  • Johnstone, Keith. Impro for Storytellers. London, 1999.
  • Ladousse, Gillian Porter. Role Play. Oxford, 1987.
  • Maley, Alan and Alan Duff. Drama Techniques: A Resource Book of Communication Activities for Language Teachers. Cambridge, 2005.
  • Neelands, Jonothan and Tony Goode. Structuring Drama Work: 100 Key Conventions for Theatre and Drama. Cambridge, 2015.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Aplikovaná geografie (19) Kategorie: Geografické obory - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní