Předmět: Formy a techniky komunikace

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Formy a techniky komunikace
Kód předmětu KAJ/FCBE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Klapcsik Sándor, Ph.D.
Obsah předmětu
1. Introduction to the topic (clear and effective communication, communication skills) 2. International English/Globish (the role and importance of English in global communication, its role and importance for students' career, cross-cultural understanding) - students' micro-presentation 3. Job interview (first impressions, etiquette) - students' micro-presentation 4. Building a relationship (making contacts, small talk, keep up a conversation, body language, ice-breakers) - students' micro-presentation 5. School culture, age (and gender)-related differences in communication - students' micro-presentation 6. Making decisions, giving opinion, agreeing and disagreeing - students' micro-presentation 7. Team management/team building - students' micro-presentation 8. Negotiating, empathy, open-mind - students' micro-presentation 9. Problem solving, conflict management, interpersonal skills + intrapersonal understanding - students' micro-presentation 10. Time management (first year stress + burn-out syndrome - stress management, personal effectiveness) - students' micro-presentation 11. Meetings - presentation skills, free presentation (general) - students' micro-presentation 12. Conferences - presentation skills (research outcome oriented presentation), organizing a conference - students' micro-presentation 13. Consolidation, feedback, TEST (one retake allowed) No lesson on the rector's day.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Tento předmět je určen ke zlepšení komunikačních schopností studentů. Jsou zde řešeny náročné úkoly vycházejíci z reálného života, jež motivují k živé diskusi (předmět je vysoce interatkivní). Zásadní důraz je kladen na posilování lexikální vybavenosti studentů, stejně jako na systematické rozvíjení klíčových komunikačních dovedností. Prostřednictvím různých motivačních aktivit, které odrážejí skutečný svět moderního pracoviště, jsou studenti vedeni ke zdokonalování umění efektivní komunikace, které jim umožní budovat nejen korektní mezilidské vztahy, ale také vzájemnou důvěru a respekt. Seminář je zaměřen na tzv. Soft Skills vzdělávání, které pomáhá pochopit základní principy týmové spolupráce.
Seminář je zaměřen na tzv. Soft Skills vzdělávání, které pomáhá pochopit základní principy týmové spolupráce.
Předpoklady
Splnění jazykových seminářů PR1-PR4 s cílovou prahovou úrovní C1.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Docházka (povoleny maximálně dvě absence), aktivní účast ve výuce, domácí příprava, ústní prezentace (15-20 minut, na vybrané téma), písemný test (minimálně nutno dosáhnout 70%).
Doporučená literatura
  • Powell, M. In Company - intermediate. Macmillan, 2005.
  • Mascull, B. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2003.
  • Sweeney, S. English for Business Communication. Cambridge University Press, 2003.
  • Wright, A. How to Communicate Successfully. Cambridge University Press, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr