Předmět: Film

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Film
Kód předmětu KAJ/FMM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Klapcsik Sándor, Ph.D.
 • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
 • Palatinus Dávid Levente, Ph.D.
Obsah předmětu
Film and Modern Media Version A Course convenor: David Levente Palatinus Aims This course aims to familiarize students with the development of communication and media, from the book industry, through electronic, digital and social media. The course also shows how these types of media permeate everyday life, constituting a flux of converging contents. Special attention is paid to transmediality, and the political, economic and cultural impacts of media. The course will contain presentations by the teacher as well as the students, heuristic dialog, short lectures, practical exercises, individual and group analyses of forms of communication, texts and media. Contents: 1. Introduction to the history and types of media communication and media 2. Modern (screen) media in a time of transmediality and media convergence 3. Book publishing: past and present, fiction and non-fiction publishing (E-books) 4. Comics Culture and Screen Universes 5. A brief history of Hollywood 6. A brief history of US and UK television 7. 'Streaming Wars' and binge-watching 8. From analog photography to Instagramism and TikTok (influencers and influencing) 9. Meme culture 10. Video Games: open world architecture, immersive gaming 11. Media psychology 12. Revision, conclusion Teaching method: Bi-weekly seminars Version B Course Convenor: Sandor Klapcsik V rámci předmětu budou probírána následující témata: Sessions: 1. Introductory session: volunteering for group presentations. 2. Book publishing: past and present, fiction and non-fiction publishing 3. Magazines, newspapers and comics 4. Photography 5. Radio and Television Industry 6. Cinema 1: Sound, music, acting, mise-en-scene. 7. Cinema 2: Camera angles, movements and Distance. Writing the mid-term paper 8. Recorded Music and Music Videos. The Differences between Continuity and MTV style editing. 9. Ideology. Marxism and Gender Studies 10. Film screening (Citizen Kane [1941; dir. Orson Welles] OR film selected by the class 11. Digital culture, convergence, narrowcasting 12. Media Psychology: Violence and Sexuality in the mass media 13. Case Study: Citizen Kane (1941; dir. Orson Welles) AND film selected by the class 14. Writing the end-term paper Seznam témat může být v průběhu semestru upraven dle požadavků a potřeb vyučujícího a studentů.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
Výstupy z učení
Tento kurz je zaměřený na obecné seznámení studentů s rozvojem komunikace a masmédií, od knižního průmyslu až po elektronická, digitální a sociální média. Kurz dále ukáže, jak se tato média používají ve třídách, prezentacích, žurnalismu, vizuální a digitální kultuře a v každodenním životě. Zvláštní pozornost bude věnována narativní analýze filmů. Kurz bude obsahovat prezentace učitele a studentů, dialogy, výklad a cvičení, individuální a skupinové analýzy specifických komunikačních forem, analýzu textu a médií.
Studenti dostanou pohled do fungování světa médií a naučí se základy kritické interpretace mediálních produktů.
Předpoklady
AJ na úrovni B2, splnění předmětu Kultura I: Úvod do kultury a literatury.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce, Test

Requirements: 1) A 15-minute student presentation on one of the seminar topics. In every session, there will be a 15-20 minute group presentation of two or three students. Cooperation amongst the presenters is strictly mandatory: a group presentation is needed, not individual ones. 2) Sandor Klapcsik:Two in-class tests: 70% accuracy on average of the two tests is satisfactory. The tests will cover presentations available on E-Learning. David L. Palatinus: Project work OR Portfolio 3) Regular attendance in the seminars (maximum two skipped classes.) Active participation in the seminars is mandatory: each member of the seminar is expected to read carefully all the presentations, watch the films, and to come prepared to discuss the topics or films on each class.
Doporučená literatura
 • Biag, Shirley. Media/Impact: An Introduction to Mass Media. Belmont: Wadsworth, 2017.
 • Bolter, J.D., Grusin, R. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA: MIT Press, 2003.
 • Braudy, Leo and Marshall Cohen eds. Film Theory and Criticism. Introductory Readings. New York: Oxford University Press, 1999.
 • Giannetti, Louis D. Understanding Movies. Boston: Pearson, 2018.
 • Giles, David. Media Psychology. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
 • Grossberg, Lawrence et al. Media Making. Mass Media in a Popular Culture. London: Sage, 2006.
 • Manovich, L. The Language of New Media. MIT Press, 2002.
 • Paxson, Peyton. Communications and Media Studies: An Introduction. New York: Bloomsbury Academic, 2018.
 • Turow, Joseph. Media Today: An Introduction to Mass Communication. London: Routledge, 2009.
 • Wilson, James R., and Stan Le Roy Wilson. Mass Media/Mass Culture: An Introduction. Boston: McGraw-Hill, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr