Předmět: Fonetika, fonologie AJ 1

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Fonetika, fonologie AJ 1
Kód předmětu KAJ/FO1BE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
  • Malá Marcela, PhDr. M.A., Ph.D.
Obsah předmětu
Denní studium, Kombinované studium Studenti, kteří opakují předmět, se připojí k předmětu LI1BE - komponenta Fonetika, kterou vyučuje N. Karásková, M.A. Další informace - kontaktujte N. Karáskovou, M.A.

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 32 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti, kteří opakují předmět, se připojí k předmětu LI1BE - komponenta Fonetika, kterou vyučuje N. Karásková, M.A. Další informace - kontaktujte N. Karáskovou, M.A.
Studenti, kteří opakují předmět, se připojí k předmětu LI1BE - komponenta Fonetika, kterou vyučuje N. Karásková, M.A. Další informace - kontaktujte N. Karáskovou, M.A.
Předpoklady
Denní studium, Kombinované studium Studenti, kteří opakují předmět, se připojí k předmětu LI1BE - komponenta Fonetika, kterou vyučuje N. Karásková, M.A. Další informace - kontaktujte N. Karáskovou, M.A.

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Denní studium, Kombinované studium Studenti, kteří opakují předmět, se připojí k předmětu LI1BE - komponenta Fonetika, kterou vyučuje N. Karásková, M.A. Další informace - kontaktujte N. Karáskovou, M.A.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr