Předmět: Gender a literatura

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Gender a literatura
Kód předmětu KAJ/GLINM
Organizační forma výuky Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vernyik Zénó, Mgr. Ph.D.
  • Palatinus Dávid Levente, Ph.D.
Obsah předmětu
1. Introduction 2. Gender, sex, and sexuality 3. Queering gender, queer theory 4. Gender, race, and ethnicity 5. Femininity. Feminism 6. Postmodern feminism 7. Masculinity, masculinities 8. Literature and gender 9. Gender and fiction 10. The madwoman in the attic 11. Gender and drama 12. Gender and poetry 13. Presentations of the research project. Discussions.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s genderovou analýzou kultury, literatury, umění a jazyka. Hlavní náplní předmětu jsou teoretické přednášky, po kterých vždy následuje praktická analýza literárních textů nebo filmů.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Obecné požadavky: Aktivní účast na seminářích. Výzkumný projekt zpracovaný formou powerpointové prezentace s video/audio komentářem Distanční výuka během pandemie COVID 19: - semináře probíhají v naprosté většině případů online v prostředí Google Meet (v případě nutnosti mohou být použity i jiné způsoby) - na moodlu jsou k seminářům připraveny e-learningové kurzy se zadanou povinnou četbou - studenti se seminářů účastní aktivně a jsou plně obeznámeni s texty, které jim byly zadány - docházka na semináře je povinná (prezenční studenti mají možnost dvou absencí, distanční jedné)
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr