Předmět: Jazyková cvičení

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Jazyková cvičení
Kód předmětu KAJ/JCVNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu nespecifikováno
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
  • Šimůnková Renata, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Jazyková cvičení jsou doplňujícím modulem předmětu Praktický jazyk zaměřeným na stabilizaci dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní na pokročilé úrovni. Slovní zásoba a gramatika jsou studovány a procvičovány v kontextu rozvoje dovedností a aplikovány na funkční styly jazyka. Cílem předmětu je vybavit studenty takovými jazykovými dovednostmi, které by jim usnadnily zvládnutí modelových testů v rámci Praktického jazyka a rovněž úspěšného složení závěrečné zkoušky z tohoto předmětu. Week 1 Ideas have consequences. Critical Thinking, Academic freedom. Week 2 Definitions. Vocabulary. The importance of words. Week 3 Common Fallacies. Asking good questions. Avoiding the question Week 4 Assumptions. Loaded Questions. Week 5 Appeal to authority. Appeal to the people. Week 6 Propaganda Week 7 Ad Hominem. Genetic Fallacy Week 8 Statistical Fallacies Week 9 Post hoc ergo propter hoc. Week 10 Mock Test Week 11 Credit Test Exam Period Credit Test 2

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 17 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cíle předmětu jsou v zásadě tři. Studenti dostanou možnost analyzovat a vyvozovat závěry o informacích a názorech, které nás obklopují. Budeme se zabývat širokou škálou témat. Studenti budou doma číst a poslouchat rodilé mluvčí, aby se připravili na používání pokročilé úrovně angličtiny ve třídě. Čas ve třídě bude převážně věnován rozvoji mluvních dovedností. Studenti dostanou zpětnou vazbu na správnost jazyka, který používají a pokusíme se vyplnit mezery v gramatice, slovní zásobě a funkčním jazyce. Budeme se zabývat i chybami ve výslovnosti. Položíme pevné základy pro závěrečnou zkoušku z praktického jazyka, k jejímuž zvládnutí se předpokládá jazyková úroveň C1.
Znalost AJ na úrovni C1
Předpoklady
Znalost AJ na prahové úrovni C1.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta, Písemná práce

Očekává se, že studenti budou pracovat mimo třídu a budou se na hodiny každý týden připravovat. Musí vypracovat úkoly na Moodlu v daném termínu. Ti, co chtějí psát zápočtový test, se musí účastnit hodin. Kurz je ukončen zápočtem a studenti píší zápočtový test. Pokud v testu nezískají 70 procent, mohou psát druhý test ve zkouškovém období. Zápočtový test je online test založený na Use of English na úrovni CAE. Test má část Listening.
Doporučená literatura
  • Forsyth, W. and S. Lavender. Advanced Grammar and Speaking.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr