Předmět: Jazykové dovednosti 4

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Jazykové dovednosti 4
Kód předmětu KAJ/JD4BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
 • Čanecký Pavel, Mgr.
 • Tymbay Alexey, Mgr. CSc.
Obsah předmětu
1. Introduction to the Course. Diagnostic Test. Revision of language in Units 1-5. 2. Unit 6 Picture Yourself. 3. Unit 6 continued Language and skills practice. 4. Vocabulary and Grammar Review Unit 5 and 6. 5. Unit 7: Leisure and entertainment. 6. Unit 7 Continued. Language and skills practice. 7. Unit 8 Media Matters. 8. Unit 8: continued Language and skills practice. 9. Vocabulary and Grammar Review Units 7 and 8. 10. Unit 9 At Top Speed. 11. Unit 9 continued. Language and skills practice. 12. Unit 10 A Lifelong Process. 13. Unit 10 continued. Language and skills practice. 14. Written and Oral Assessment. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 9 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 61 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obsah předmětu navazuje na předmět Jazykové dovednosti 3 a směřuje k dalšímu zdokonalování úrovně jazykové kompetence studentů. Studenti jsou vedeni k plynulé a přesné komunikaci se zaměřením na výběr vhodné lexikální jednotky a správné gramatické struktury. Poslechové dovednosti jsou dále zlepšovány prostřednictvím poslechových úkolů, které demonstrují různé varianty výslovnosti angličtiny.
Porozumění jazykovému systému a jazykovým dovednostem na úrovni vyšší B2.
Předpoklady
Znalost AJ vyšší B2

Hodnoticí metody a kritéria
Rozhovor, Test

Aktivní účast ve všech výukových hodinách, splnění úkolů jak v učebnici, tak online na e-learning. Písemné a ústní ohodnocení.
Doporučená literatura
 • Brook-Hart, Guy, and Simon Haines. Complete Advanced Student's Book with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
 • Hewings, Martin, and Simon Haines. Grammar and Vocabulary For Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
 • McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. English Vocabulary in Use (Upper Intermediate). Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
 • Murphy, Raymond. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 2012.
 • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.
 • Ward, Leslie, and Geraldine Woods. English Grammar for Dummies. Chichester: Wiley and Sons, 2007.
 • Williams, Phil. The English Tenses. Brighton: Rumian Publishing, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr