Předmět: Jazykové dovednosti 5

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Jazykové dovednosti 5
Kód předmětu KAJ/JD5BE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
 • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
 • Peldová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Introduction to the course. The Final Practical Language Exam. 2. Unit 11: Being somewhere else. 3. Unit 11 continued. Language and skills practice. 4. Unit 12 The Living World. 5. Unit 12: The living world.Language and skills practice. 6. Vocabulary and Grammar Reviews Units 11 and 12. 7. Unit 13: Health and lifestyle. 8. Unit 13. Language and skills practice. 9. Unit 14: Moving abroad. Reading: Going abroad. Writing: Article. 10. Unit 14 continued. Language and skills practice. 11. Vocabulary and Grammar Reviews Units 13 and 14. 12. Preparation for Final Practical Language Exam. 13. Mock Exam: Use of English. 14. Mock Exam: Listening and Reading Exam. Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: 9 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení, E-learning, Samostudium studentů
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 9 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 42 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 61 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na rovnoměrný rozvoj dovedností poslechu, mluvení, čtení. Slovní zásoba a gramatika jsou studovány a procvičovány v kontextu rozvoje dovedností a aplikovány na funkční styly jazyka. Cílem předmětu je jazyková příprava na zkoušku z praktického jazyka na pokročilé úrovni, kterou studenti skládají na konci semestru a která svojí náročností odpovídá úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Studenti, kteří úspěšně složí zkoušku, jsou z jazykového hlediska dobře připraveni na splnění požadavků státní závěrečné zkoušky.
Zkušený uživatel, který rozumí širokému okruhu náročných delších textů, a to i z oblasti beletrie. Dokáže rozpoznat implicitní významy v textu ("číst mezi řádky") a ocenit styl daného autora. Vyjadřuje se plynule a spontánně, bez příliš zjevného hledání výrazů, a dokáže jazyk účinně používat pro společenské, studijní i pracovní účely. Umí vytvořit jasný, dobře kompozičně vystavěný, podrobný text o složitých tématech, uvědoměle používat zásady výstavby textu, spojovací výrazy a prostředky vyjadřující vazby v textu.
Předpoklady
Znalost AJ na prahové úrovni C1

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Test

Od studentů se vyžaduje, aby navštěvovali výukové hodiny a byli při nich aktivní. Musí dokončit všechna cvičení v učebnici během výuky nebo doma. Musí splnit také všechny online úkoly, než budou připuštěni ke zkoušce.
Doporučená literatura
 • Brook-Hart, Guy, and Simon Haines. Complete Advanced Student's Book with Answers. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
 • Hewings, Martin, and Simon Haines. Grammar and Vocabulary For Advanced. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
 • Mann, Malcolm, and Steve Taylor- Knowles. Destination C1 & C2 Grammar and Vocabulary. Student's Book with Key. Oxford: Macmillan, 2008.
 • McCarthy, Michael, and Felicity O'Dell. English Vocabulary in Use (Advanced). Cambridge: Cambridge University Press, 2012.
 • Parrott, Martin. Grammar for English Language Teachers. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
 • Swan, Michael. Practical English Usage. Oxford University Press, 2016.
 • Vince, Michael. New Advanced Language Practice with key. Oxford: Macmillan, 2014.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr