Předmět: Jazykové dovednosti

» Seznam fakult » FP » KAJ
Název předmětu Jazykové dovednosti
Kód předmětu KAJ/JDONM
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Grzinčič Dagmar, Mgr.
  • Karásková Nicola, Mgr. M.A.
  • Muffett Christopher, Mgr. M.A.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je příprava na zkoušku z praktického jazyka na pokročilé úrovni. Předmět je zaměřen na rovnoměrný rozvoj dovedností poslechu, mluvení a čtení. Slovní zásoba a gramatika jsou studovány a procvičovány v kontextu rozvoje dovedností a aplikovány na funkční styly jazyka. Zkouška, kterou studenti skládají na konci semestru, svojí náročností odpovídá úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Základem kurzu jsou aktuální témata, hlavním cílem je pomoci studentům - budoucím učitelům - rozvíjet nejen jazykové dovednosti, ale také schopnost kriticky myslet.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr